Puste2 MENU
 | 
         Dziś rano (15 maja 2020) zmarł ks. Kanonik Jan Fryźlewicz, pierwszy proboszcz w parafii św. Faustyny w Naprawie (od 2002 roku). Brat ks. Andrzeja Fryźlewicza, wieloletniego kapelana ks. kardynała Franciszka Macharskiego, zmarłego przed niespełna dwoma miesiącami  i p. Marka Fryźlewicza, wieloletniego burmistrza Nowego Targu, którego pogrzeb odbędzie się jutro. Był notariuszem dekanatu Jordanów.
        Ks. Jan odszedł do domu Ojca w 64. roku życia. Był kapłanem niemal 38 lat.  Pięć lat pracował w naszej parafii (1984-1989) jako czwarty spośród 36 wikariuszy w jej historii.  Jest drugim zmarłym kapłanem spośród tych, kórym winniśmy wdzięczność za kształtowanie życia religijnego w nowo powstałym osiedlu Widok w Krakowie. Drugim po ks. Tadeuszu Adamaszku, który zmarł przed niespełna czterema laty.
        Pogrzeb ks. Jana odbędzie się w najbliższy wtorek, 19 maja 2020 roku o godzinie 15.00 w Naprawie.
_____________________
        Na zdjęciu z tłumaczką języka włoskiego podczas przygotowań do celebry Mszy św. dla pracowników firmy Astaldi w drążonym tunelu w ciągu zakopianki  we wspomnienie św. Barbary, 4 grudnia 2017 roku.

         Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, * radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.