Puste2 MENU
 | 
         W imieniu Rodziny śp. Wiktora Marciaka dziękujemy ks. bpowi Januszowi Mastalskiemu za przewodniczenie koncelebrze Mszy św. pogrzebowej i wykłoszenie homilii, która była osobistym hołdem wdzięczności za przykład ojcowskiego życia Zmarłego, księżom koncelebransom, klerykom z roczników bł.bł. Michała i Zbigniewa, męczenników z Pariacoto, z rocznika bł. ks. Władysława Bukowińskiego i z rocznika św. Józefa za włączenie sie w asystę Mszy św., Siostrom Nazaretankom i wiernym w parafii św. Marcina w Marcyporępie jak również  z parafii św. Jana Kantego w Krakowie, pracwnikom naszej parafii, którzy przygotowali uroczystość pogrzebową (w tym liturgicznej służbie ołtarza). 
         Umacnia naszą wiarę świadectwo Zmarłego, złożone w obliczu śmierci.  Jak wynika z tego świadectwa umierał świadomie i z poczuciem wypełnienia swego życiowego powołania. Moblizuje nas do dalszej pracy dla chwały Bożej i pożytku duchowego wiernych opinia Syna Zmarłego, ks. Rafała Marciaka, który stwierdził, że w tej trudnej dla siebe chwili pożegnania doczesnego z Ojcem czuł się w naszej wspólnocie modlitwenej bezpiecznie.  
       Zachowamy pamięć modlitewną o zmarłym odprawiając w naszym kościele zamówione przez duchownych i przez wiernych Msze św. pogrzebowe, mianowicie:
1. od Bogusławy i Tomasza Stachników                            16 listopada 2020 o godz. 7.00
2. od Gabriela i Joanny Leśniak                                               20 listopada 2020 o godz. 7.00
3. od parafian syna z Marcyporęby i Kopytówki           21 listopada 2020 o godz. 7.30
4. od parafian syna z Marcyporęby i Kopytówki           27 listopada 2020 o godz. 7.00
5. od Rady Sołeckiej z Bachorowic                                        30 listopada 2020 o godz. 6.30
6. od parafian z parafii św. Marcina z Marcyporęby      5 grudnia 2020     o godz. 6.30
7. od parafian z parafii św. Marcina z Marcyporęby      7 grudnia 2020     o godz. 6.30
8. od parafian z parafii św. Marcina z Marcyporęby   10 grudnia 2020     o godz. 6.30
9. od parafian z parafii św. Marcina z Marcyporęby   11 grudnia 2020     o godz. 6.30
10. od przedszkola SS. Nazaretanek w Marcyporębie 12 grudnia 2020  o godz. 7.30
11. od Radosława i Izabeli Jasiejko                                       14 grudnia 2020     o godz. 6.30
12. od Marty i Mariusza Krzeptoń z rodziną                    18 grudnia 2020     o godz. 6.30
13. od siostry Marii z rodziną                                                     19 grudnia 2020    o godz. 6.30
14. od wspólnoty SS. Nazaretanek z Marcyporęby      21 grudnia 2020     o godz. 6.30
15. od dyrektora i pracowników SP i. JP2 w Marcyporębie 24 grudnia 2020 o godz. 7.30
16. od Ochotniczej straży Pożarnej w Marcyporębie 25 grudnia 2020     o godz. 0.00
17. od Marii i Rafała Bigajów z córkami                              25 grudnia 2020    o godz. 18.30
18. od Barbary i Krzysztofa Kendziak z rodziną            28 grudnia 2020    o godz.   7.00
19. od rocznika bł. bł. Michała i Zbigniewa                       31 grudna 2020     o godz.   7.00
20. od rocznika bł. bł. Michała i Zbigniewa                          2 stycznia 2021   o godz.   7.30
21. od rocznika bł. bł. Michała i Zbigniewa                          4 stycznia 2021   o godz.  7.00
22. od rocznika bł. bł. Michała i Zbigniewa                          5 stycznia 2021   o godz. 7.30
23. od rocznika bł. bł. Michała i Zbigniewa                          6 stycznia 2021   o godz. 18.30
24. od Kaliny i Marcina z rodziną                                               7 stycznia 2021   o godz. 7.00
25. od rocznika św. Józefa                                                              8 stycznia 2021   o godz. 7.00
26. od rodziny Jońków                                                                      9 stycznia 2021  o godz. 7.00
27. od Weroniki Lach z rodziną                                                  10 stycznia 2021 o godz. 7.30
28. od Barbary Kendziak z rodziną                                          11 stycznia 2021 o godz. 7.00
29. od Sabiny Knecht - Maciur z rodziną                              12 stycznia 2021 o godz. 7.30
30. od pracowników WSD w Krakowie                                 14 stycznia 2021 o godz. 7.00
31. od rocznika bł. ks. Wł. Bukowińskiego                           15 stycznia 2021 o godz. 7.00
32. od brata Mieczysława z rodziną                                         16 stycznia 2021 o godz. 7.00
        Zapraszamy do duchowego włączenia się w krąg korzystających z owoców sprawowanej Eucharystii lub osobistego udziału w niej.  Polecamy również modlitwie Wiernych czytających tą informację Zmarłych Parafian pożegnanych przez nas w dzień pogrzebu śp. Wiktora , czyli 25 września 2020 roku, czyli śp. Ludomira  Olkuśnika i śp. Włodzimierza Pawlaka.