Puste2 MENU
 | 
          Totus Tuus. Centrum Nie lękajcie się św. Jana Pawła II. Pod koniec pierwszego dnia Strumieni Miłosierdzia (2-3 października br.), diecezjalnej inicjatywy modlitewnej podejmowanej przez koordynację diecezjalną Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Członkowie diecezjalnej scholi Odnowy wznoszą do modlitwy ręce w geście oranta, w geście uwielbienia. Ich ręce korespondują z rękami wzniesionymi przez apostołów w tym samym geście  w mozaice Zesłania Ducha Świętego wg projektu Marko Rupnika. 
           Dynamiczne ciało, poruszona uwielbieniem dusza konstruują świątynię Panu. 
           A odrzucenie Go? 
           Owszem, jest możliwe, choć trzeba pamiętać, że człowiek nie jest bezpański .  Potraktowanie przez człowieka Boga jak niepotrzebnego kamienia zwiększa ryzyko dekonstrukcji samego człowieka. Rozmontowania siebie.

           Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Mt 21, 42n w przekładzie Biblii Tysiąclecia