Puste2 MENU
 | 


    Jestem człowiekiem, który emocjonalnie przeżywa historię Polski, interesując się nią i szanując. Toteż kiedy dostałem zaproszenie od przedstawicieli archidiecezji poznańskiej do skomponowania hymnu z okazji 1050-lecia chrztu Polski, ogromnie mnie to poruszyło i ucieszyło, a słowa tekstu, który napisała Iwona Waksmundzka, tym bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu, że będę tworzył ten utwór
- powiedział powiedział Robert Janson, kompozytor hymnu. Iwona Waksmundzka autorka słów hymnu „Tyś jest mój syn” podkreśla, że to hymn pochwalny, ale też świadectwo wiary, otrzymanej przez udzielony sakrament Chrztu Świętego. Słowa Ojca do Syna znad Jordanu, zostały przeniesione w tym utworze nie tylko na Mieszka, ale także na każdego człowieka, który przyjął chrzest". Sam obrzęd Chrztu Świętego jest nacechowany wieloma znaczeniami, których symbole w tekście, tj. woda, biała szata, olej czy pieczęć, określają nową rzeczywistość ochrzczonego człowieka czy narodu i łaski, wypływające z tego sakramentu.  

      Utwór został nagrany w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Partie solowe wykonała pochodząca z Poznania Agnieszka Gertner-Polak (sopran), absolwentka miejscowej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. W nagraniu wzięły udział zespoły: orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Roberta Kamila Lewandowskiego, Poznański Chór Chłopięcy, Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod dyrekcją dr. Michała Sławeckiego, oraz zespół muzyki dawnej pod kierunkiem Pawła Iwaszkiewicza.  Hymn będzie wykonany 15 kwietnia podczas liturgii jubileuszowej w archikatedrze poznańskiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła i 16 kwietnia na stadionie INEA, w czasie wielkiego jubileuszowego świętowania pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja". Tam też będzie rozprowadana płyta z nagraniem hymnu. Mamy możliwość posłuchać hymnu już dziś i pomedytować o chrzcie jego słowami. 

Tyś jest mój syn, w tobie mam upodobanie
i w ziemi tej
i w ziemi tej.  

Tyś sługa mój, w białą szatę, w nowe życie,
przyoblecz się,
przyoblecz się.  

Ziemio, cierpliwa przez wieki, śpiewaj dziś i wesel się!  
Oto Pan z nieba przychodzi świętą wodą obmyć cię.  
Niebo, aniołów pieśnią uwielbiaj dzieło Pana!  
Woda, jako znak łaski na głowy nasze wylana!


Tyś jest mój syn, w tobie mam upodobanie
i w ziemi tej
i w ziemi tej.  

Tyś sługa mój, w białą szatę, w nowe życie
przyoblecz się,
przyoblecz się.  

Olej święty na me czoło, znaczysz na nim dary swe.  
Niechaj zło już nie dosięgnie, Jezus Chrystus strzeże mnie.  

Ziemio, wybrana przez Boga, śpiewaj dziś i wesel się!  
Pokłon oddaj swemu Panu, w wodzie życia zanurz się.


Tyś jest mój syn, w tobie mam upodobanie
i w ziemi tej
i w ziemi tej.  

Tyś jest mój Bóg, pieczęć Twoją mam na sercu,
to Święty Duch,
to Święty Duch.