Puste2 MENU
 | 
            
             W październiku papież Franciszek poprosił nas abyśmy pomodlili się: 

          Za wiernych świeckich – szczególnie za kobiety – aby na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.


      
             W multimedialnym rozwinięciu intencji papież powiedział:

Nikt nie został ochrzczony jako kapłan lub biskup. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni jako świeccy.
 Świeccy są bohaterami Kościoła. Dzisiaj szczególnie potrzebne jest poszerzenie przestrzeni dla bardziej wyrazistej kobiecej obecności w Kościele.
         Poprzez obecność świeckich rozumie się przede wszystkim tę kobiecą, ponieważ to kobiety zazwyczaj pozostawione są na uboczu. Powinniśmy promować włączanie kobiet w miejsca, gdzie podejmowane są ważne decyzje.
            1. Sięgnijmy do 12. punktu Listu Apostolskiego św. Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae.
           Jest on praktycznie w całości cytatem z Adhortacji Apostolskiej Marialis Cultus Pawła VI z 1974 r. W cytowanym fragmencie błogosławiony poprzednik Jana Pawła II przestrzega nas, abyśmy nie pozbawiali modlitwy różańcowej elementu refleksji, kontemplacji. Jeśli tak by się stało, popadalibyśmy w niebezpieczeństwo, którego większość z nas przy modlitwie różańcowej się obawia, a mianowicie bezmyślnego powtarzania wcześniej zapamiętanych formuł.    
           Bez powolnego i refleksyjnego trybu modlitwy nasz różaniec może stać się ciałem bez duszy, może być przykładem pustego, bezrefleksyjnego gadulstwa - pisze w cytowanym dokumencie bl. Paweł VI. 
             Zawsze staramy się zagwarantować wystarczającą ilość czasu i skupienia na refleksyjne odmówienie różańca w naszym kościele.
             2. Podziękowania:
 - za modlitwę w intencji udziału pielgrzymów w pielgrzymce rodzin. Prosiliśmy o to podczas poprzedniej zmianki i modlitwa okazała się owocna. W pielgrzymce uczestniczyło z naszej parafii  16 osób, w tym 7 dzieci. Najważniejsze jest to, że dzieciom przypadło do gustu kalwaryjskie pielgrzymowanie. Wiemy dobrze, choćby z życiorysu św. Jana Pawła II, czy z własnych doświadczeń, że im szybciej rozpocznie się zaznajamianie młodego wierzącego z geniuszem sanktuarium tym trwalsze może w nim ukształtować więzi, tym bardziej zainspiruje go do pielgrzymowania przez całe życie.
 
 - za udział róż w pielgrzymce żywego różańca Łagiewnik - ostatecznie uczestniczyło 17 osób. Bazylika Miłosierdzia również zdawała się wypełniona, a kustosz bazyliki, ks. Zbigniew Bielas podkreślił, że od wybuchu pandemii  pielgrzymka Żywego Różańca przyprowadza bodaj najwięcej pątników do bazyliki.

 - za zaangażowanie w dekorację różańcową zelatora róży męskiej, p. Stanisława Gila.
 To pierwsza tego rodzaju aktywność ze strony Róż. Natychmiast owocna. Nie pretensje i zarzuty, tylko twórczy pomysł i konstruktywna współpraca.
           Dekoracja jest niszą modlitewną Jana Pawła II w prezbiterium naszego kościoła. Święty pielgrzym, ciągle obecny w swej figurze zdaje się tym razem prowadzić nas na spotkanie z Maryją, naszą Matką. Prowadzi nas w trzech wymiarach. W pasterskim, w oparciu o motto zaczerpnięte z Jego nauczania, mianowicie: Różaniec, to skarb, który trzeba odkryć. W topograficznym: to bliskie każdemu Krakowianinowi Sanktuarium, zarówno z Franciszkańskiej jak i z Na Błonia, lub z Armii Krajowej półgodzinna przejażdżka, lub dzień spokojnego marszu. Wreszcie trzeci wymiar, który otwiera przed nami zaproszenie Świętego, to wymiar wyrzeczenia, ofiary. Zyskaliśmy dzieki życzliwości biura prasowego Sanktuarium bardzo dobrą reprodukcję obrazu, zdjecie p. Tumidajskiego, które daje pojęcie ile osobistych wyrzeczeń, ofiar, i uwielbień pielgrzymów mieści się choćby w sukience tego obrazu. Pierścionki, obrączki, medaliki, perły, korale, inne precjoza są koralikami różańca i jednocześnie symbolami chwil życia rodzinnego naznaczonego ufną modlitwą pielgrzymów. Ufamy, że będzie nam się wygodnie i ufnie modliło przez cały październik przy niszy modlitewnej św. Jana Pawłą II.
         
- za udział w parafialnej radzie różańca - którą w większości poświęciliśmy na zgodną, uporządkowaną, pełną troski i zaufania wzajemnego dyskusję na temat zaangażowania róż w ciągu roku w życie parafialne
  
          3. Dyżury
         Dekoracją gabloty różańcowej  zajmie się w październiku  róża IX męska św. Stanisława Królewicza, z zelatorem, p. Stanisławem Gilem.
         Animację wspólnego odmawiania różańca w październiku podejmują możliwie wszystkie grupy modlitewne i  formacyjne w parafii. Dzieciom najbardziej odpowiada środa, więc im oddamy środy w październiku. Jako gospodarze przyjmujemy inne terminy, tym bardziej, że kilka z nich wypadnie w święta patronalne naszych róż, mianowicie:

5. października róża VI, we wspomnienie patronki, św. siostry Faustyny
8. października róża IX
17. października róża I
20. października róża II we wspomnienie św. Jana Kantego
22. października róża III we wspomnienie św. Jana Pawła II
29. października róża IV

              4. Co przed nami?
             Odpust parafialny z nowenną ku czci św. Jana Kantego, naszego Patrona. Prosimy  o modlitwę w intencji dobrego przygotowania wiernych do odpustu  przez spowiedź, o pojednanie z Bogiem i bliźnimi.
 
            Prosimy też o modlitwę o wierność Chrystusowi w rodzinach, o rozwój dzieła katechetycznego. Mamy bowiem do czynienia z grupowymi odejściami uczniów z katechezy w naszych szkołach. W sześciu zespołach klasowych pozostało na katechezie po mniej niż 7 uczniów, czyli trzeba będzie łączyć te zespoły w większą grupę, by mogły mieć katechezę. W jednym zespole na 24 uczniów na katechezie pozostał 1. Reżim komunistyczny nie dokonał takiego spustoszenia jak lekkie potraktowanie potrzeby pogłębiania wiary przez samych zainteresowanych. Podejmujemy modlitwę w tej intencji i post ale wszystkich prosimy o ożywienie starań duchowych w tej sprawie.
 
           5. Błogosławieni miewają sny, które najczęściej pamiętają  i na jawie wprowadzają je w czyn. Takim bożym wizjonerem był bl. ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel Sióstr Loretanek, wydawca Kółka Różańcowego (1909), które w 1995 roku zostało reaktywowane pod nazwą Różaniec, założyciel wielu wspólnot żywego Różańca.  O snach i inspiracjach Błogosławionego przeczytamy w najnowszym, październikowym numerze  Różańca w artykule Różańcowy sen ks. Ignacego w redakcji ks. Wojciecha Przybylskiego. Zachęcamy do lektury całego czasopisma.