Puste2 MENU
 | 
        W uroczystość św. Jana Kantego, Głównego Patrona Archidiecezji Krakowskiej i Miasta Krakowa odprawimy Msze św. w kościele górnym o godzinie 7.00 9.00 o 11.00 dla chorych i o 18.30 Sumę Odpustową, której będzie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosi ks. kanonik Marian Wanat, proboszcz parafii św. Wojciecha i nowo mianowany dziekan naszego dekanatu.
       Uczestniczących we Mszy sw. dla chorych o godzinie 11.00 informujemy, że namaszczenia chorych udzielimy podczas wizyty domowej albo na wyraźne życzenie wiernego po zakończeniu Mszy św. w zakrystii.     
      Okazja do spowiedzi św.  przed odpustem w poniedziałek, 19. października br. w kościele górnym od godziny 17.45 oraz w sam dzień odpustu od 10.30 w kościele górnym dla chorych i Ich opiekunów.  Dla słabo słyszących okazja do spowiedzi św. w zakrystii ministranckiej. Spowiedzią będzie Im służył ksiądz spowiadający przy wejściu do zakrystii.      
        Odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty, możliwy do uzyskania dla siebie lub dla zmarłych w naszej świątyni w dzień uroczystości pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, wykluczenie aktem woli przywiązania do grzechu, nawiedzenie świątyni i przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę w Boga i modlitwy w intecjach drogich Ojcu Świętemu Franciszkowi)
         Przypominamy również o możliwości uzyskiwania odpustu każdego dnia pandemii po odmówieniu jakiejkolwiek modlitwy. 
        ___________________________

         Przed uroczystością odpustową odprawiamy nowennę do Świętego Patrona.  Gdyby dziś szukać pomostu skojarzeniowego ze słowem nowenna, to obecnie pewnie wielu z nas odpowiedziałoby: pompejańska. Tymczasem nowenna pochodzi od łacicińskiego słowa novem  - dziewięć i oznacza dziewięć dni przed uroczystością, podczas których kult Świętego powinien się wzmóc, a aktywność wierzących powinna się zdynamizować, żeby jak najpełniej przygotować się do przeżywania święta.
      Nie brakuje nam i w tym roku powodów do tego, żeby jeszcze przed odpustem ku czci św. Jana Kantego przypomnieć sobie o przemożnym wstawiennictwie naszego świętego Patrona. Opatrznościowe powiązanie wydarzeń wydaje się być wręcz namacalne. W piątek (16. października) zakończyła się izolacja zarażonego proboszcza i kwarantanna profilaktyczna pozostałych księży pracujących i rezydujących w parafii. To był jednocześnie 6. dzień nowenny przed Uroczystością św. Jana Kantego. W ciągu dziewięciu dni modlitewnej i paraliturgicznej nowenny wygasła dziesięsięciodniowa kwarantanna, która też nie była pozbawiona wymiaru modlitewnego przęzywających ją i wspierających ich wiernych.
      Precyzyjnie wyznaczony kierunek. Od czujności w chorobie i zabezpieczenia przed chorobą, do ufnej wiary we wstawiennictwo świętych w chorobie, wbrew chorobie i nie tylko.  Nowenna bez kwarantanny byłaby w takich okolicznościach infantylizmem. Kwarantanna bez nowenny byłaby krótkowzrocznością, jeśli nie ślepotą religijną.
         Zapraszamy zatem wszystkich do udziału w cyklicznym nabożeństwie paraliturgicznym odprawianym w naszym kościele na zakończenie modlitwy różańcowej w dniach od 11 do 19 października. Do najbliższego czwartku włącznie wierni rozpoczynają różaniec o 18.00. Od piątku (17.10) do poniedziałku (19.10) kapłan prowadzący różaniec będzie go rozpoczynał o 17.45. Modlitwę nowennową poprowadzi również na zakończenie różańca. Na nasze parafialne cykliczne nabożeństwo nowennowe składają się:
        - Modlitwa do św. Jana Kantego zredagowana przed trzema laty w oparciu o homilię arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, którą wygłosił w naszym kościele w 250. rocznicę kanonizacji św. Jana Kantego, (1767). Odmawiamy ją wspólnie, bo mamy na to pozwolenie Autora, a poza tym chcemy opanować ją pamięciowo.
        - Fragment Litanii do naszego świętego Patrona
        - Modlitwy: Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie i krótka Gloria.
        - podsumowująca kolekta. 
       Staramy się zaangażować w modlitwę możliwie najwięcej stanów, grup i formacji modlitewnych w parafii. W tym roku harmonogram modlitwy wygląda następująco:

I dzień nowenny, niedziela,               11 października, Prosić o rozeznanie powołania, modlitwa z Liturgiczną Służbą Ołtarza
II dzień nowenny, poniedziałek      12 października, Dialogować i przebaczać, modlitwa z Młynarzami z Bożego Młyna
III dzień nowenny, wtorek                 13 października, Pielęgnować braterstwo, modlitwa z Kręgiem Biblijnym
IV dzień nowenny, środa                    14 października, Pragnąć świętości, modlitwa z dziecmi ze Scholi Boże Nutki
V dzień nowenny, czwartek              15 października, Solidnie pracować, modlitwa z chórzystami PanaMa Chóru
VI dzień nowenny, piątek                   16 października, Modlić się, modlitwa z Młodzieżą Oazową
VII dzień nowenny, sobota                17 października, Pomagać potrzebującym, modlitwa z Honorową Strażą NSPJ i Rodziną Radia Maryja
VIII dzień nowenny, niedziela          18 października, Wierzyć Bogu, modlitwa z Różami Różańcowymi
IX dzień nowenny, poniedziałek    19 października, Ewangelizować, Modlitwa  z Katolicką Odnową w Duchu Swiętym Manus Domini 

      Polecamy też wszystkim prowadzącym rodzinną modlitwę wieczorną dokładny plan modlitwy nowennowej i zachęcamy do łączności modlitewnej z modlącymi się w kościele. Prowadzący nowennę w kościele znajdą identyczny tekst w teczce liturgicznej w zakrystii.