Puste2 MENU
 | 
           RŚA uniezależniła się od Francji w 1960 roku. Jesykiem urzedowym jest francuski i sango. Zgodnie z konstytucją przyjętą w referendum w 2015 w Republice Środkowoafrykańskiej obowiązuje system semiprezydencki, w której głową państwa jest prezydent, a na czele rządu stoi premier. Sprawują oni władzę wykonawczą. Władza ustawodawcza jest sprawowana przez dwuizbowy parlament wybierany na 5-letnią kadencję. System prawny kraju oparty jest na systemie francuskim. Dewizą państwa jest: Jedność, Godność i Praca. Niby wszystko w porządku, a jednak ten kraj jest uwikłany w wiele problemów.
.   

            W 2017 roku Republika Środkowej Afryki liczyła ponad 5,6 mln ludności. Składa się na tę populację ponad 80 grup etnicznych. Każda z nich posługuje się własnym językiem. Liczba chrześcijan w tym kraju to 4,11 mln, co stanowi 73,5 proc. wszystkich mieszkańców. 13,8 proc. to muzułmanie, a 12,7 proc. mieszkańców to wyznawcy innych religii. RŚA to jeden z najbiedniejszych i najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie. 80% kraju zajmują obecnie rebelianci. W ostatnim czasie doszło do wielu aktów dyskryminacji i brutalnych ataków, w tym zabójstw odwetowych między różnymi społecznościami. W Bangi przemoc udaje się opanować stosunkowo szybko, poza stolicą jest to wręcz niemożliwe. Przywrócenie pokoju zależy od szybkości interwencji podejmowanych przez misję ONZ (MINUSCA) i stopnia pośrednictwa, zaangażowania Kościoła katolickiego. Kościół stale wzywa do zaprzestania przemocy na tle religijnym.
           Obok stanu permanentnej wojny domowej w kraju, problemem jest ciężka praca dzieci, które nie ukończyły 10. roku życia i analfabetyzm części społeczeństwa wkracającej w dojrzałe życie na poziomie 50% tej grupy społecznej, przemyt i korupcja, brak dostępu do morza i brak wykwalifikowanej siły roboczej.
            Dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ks. prof. Waldemar Cisło, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Katolickiego im. Stefana Wyszyńskiego  prosi Polaków o wsparcie Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej. Można to zrobić wysyłając SMSa.