Puste2 MENU
 | 
         Od dwudziestu sześciu lat zabiegamy o to, by znalazła się na naszym wigilijnym stole. Nierzadko w ostatniej chwili przed rozpoczęciem wieczerzy, co oznacza, że staje się rzeczywiście nieodzowna. Zmienia nasze koleiny myślowe z tych: na kogo i na co czekam w święta na te kto na mnie czeka.
         Ta świeca ogrzewa nasze dusze, wyswobadza z odczłowieczonego, mroźnego trybu zyskownej kalkulacji, rozjaśnia nasz umysł wskazując kierunki dobroczynności, hartuje silną, dobrą wolę.
            W sześciu złotych za jej nabycie ukryte są nie tylko koszty produkcji i zysku dystrybutorów. W tym roku 10 groszy, uzyskanych przy zakupie każdej z wigilijnych świec, przeznaczymy na wsparcie dzieci z krajów Bliskiego Wchodu dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Kupując ją wspieramy także koszty spodziewanego wakacyjnego wypoczynku podopiecznych Caritas, posiłków, wsparcia dzieci w rehabilitacji i leczeniu, pomocy rodzinom w kryzysowych sytuacjach i koniecznych remontów placówek służących dzieciom, prowadzonych przez krakowską Caritas. 
           Zamówiliśmy dla naszej parafii 600 świec, połowę mniej niż w innych latach, z powodu niższej niedzielnej frekwencji wiernych w świątyni, więc prosimy nie zwlekać z jej nabyciem.    
           Warto podkreślić, ze od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos.
           Od początku nawiązuje do ważnego obyczaju przy chrześcijańskim wigilijnym stole, obyczaju z rodowodem ewangelicznym, czyli  pustego miejsca dla niespodziewanego gościa. Światło świecy wydobywa z mroku tych Polaków, kórzy na naszą pomoc czekają, tych, którzy nas Polaków potrzebują.