Puste2 MENU
 | 
          Młodzi rzucają snop czystego światła na temat obecności ojca w rodzinie. Nastolatkowie nie wyobrażają sobie dojrzewania bez cienia ojcostwa. Ojciec jest według nich potrzebny w rodzinie. Jest po to, żeby dbać o nią i o dom, którzy rodzina tworzy. Zapewnia wsparcie emocjonalne i finansowe rodzinie. Opiekuje się nią. Wychowuje dzieci. Rozwiązuje trudne sprawy członków rodziny. Młodzi, jeśli nawet są świadomi wad swych ojców, nie zamieniliby ich na innego, a w przyszłości często chcieliby być tacy, jak ich ojcowie.  Zupełnie marginalne są  wypadki niezauważenia w swym ojcu motywów do naśladowania,.         
         Jeśli dostrzegają u swych ojców cierpliwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, szczerość i wyrozumiałość, czują się zaspokojeni i bezpieczni, jeśli nie, domagają się poprawy od ojca.  Oczekują, żeby im je zapewnił. 
          Jesteś ojcem? Naprawdę  wiele otrzymałeś w kredycie zaufania i uznania ze strony Twoich dzieci. Spłacasz ten kredyt? Nie zwlekaj ani chwili. Masz patrona, który jest gotów  pomóc Ci w tej spłacie. Dziękuj mu, jeśli go naśladujesz, jeśli  masz poczucie spłacenia tego kredytu w większej części a nawet jesteś gotowy do zaoferoawnia dziecim powiększonego kredytu Twojej opieki, o którym Twoje dzieci do tej pory nie śniły i nie marzyły.  
          Jesteś żoną, lub narzeczoną? Masz chłopaka? Opuścił Cię mężczyzna, który spłodził Wasze dzieci? Do Ciebie też jest dedykowany ten list. Przeczytaj go i w oparciu o sugestie w nim zawarte nie obawiaj się stawiać wymagań swemu Lubemu  w interesie Waszych wspólnych, zrodzonych, czy spodziewanych dzieci. Jeśli ojciec dzieci jest nieobecny i nieodpowiedzialny, dopadnij go i Ty wyzwól w nim ojcowską odpowiedzialność. Bądź wdzięczna chłopcu, narzeczonemu czy mężowi, jeśli te wysokie wymagania spełnia.
           Wszyscy korzystajmy z bogatego skarbca łaski , który Kościół otworzył w Jubileuszowym Roku św. Józefa i z modlitwy prosząc o dar ojca obecnego w rodzinie, wymagającego od siebie surowo a od dzieci wyrozumiale, posłusznego Bogu, gościnnego, odważnie kreatywnego lub walczącego z zagrożeniami, roztaczającego bezpieczny, błogi cień nad rodziną i samego pozostającego w cieniu rodziny, którą założył i z której jest dumny.    

Starożytna modlitwa do św. Józefa

         O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
        O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie.
        W Twoich ramionach zasypia Jezus.
       Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

       Oddanie się pod opiekę św. Józefa

       Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy błagając pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą żarliwością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale ją usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.

      Modlitwa papieża Leona XIII za cały Lud Boży  do św. Józefa


       Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia.
       Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


          Modlitwa papieża Franciszka do św. Józefa

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

        _______________________

Bartolomé Esteban Perez Murillo 008
       W sliderze i powyżej  opracowania obrazu
Święta Rodzina z ptaszkiem , Bartolomé Esteban Perez Murillo  (ok. 1670), Muzeum Prado w Mardycie