Puste2 MENU
 | 
         O wspólnocie monastycznej kościoła reformowanego z Taize, powstałej w latach 40-stych we francuskiej Burgundii wiemy więcej. Znamy kanony z Taize, młodzi wyjeżdzają do miast europejskich w ostatnie dni każdego roku na spotkania modlitewne organizowane przez braci ze wspólnoty. Mniej natomiast możemy powiedzieć o innej wspólnocie monastycznej kościoła reformowanego, powstałej w podobnym czasie, tym razem założonej przez dwie przyjaciółki w Szwajcarii. Chodzi o wspólnotę Grandchamp (nazwa szwajcarskiej wioski, w której znajduje się główny dom tej wspólnoty).   
          Siostry z początku organizowały w domu w Grandchamp doroczne spotkanie, jako okazję do lepszego poznawania Boga w ciszy i w kontemplacji. Potem przybywało spotkań, sesji. W końcu stało się jasne, że dom powinien byc otwarty przez cały rok. Jeszcze później (w 1952 roku) 7 sióstr złożyło pierwsze śluby.  
            Dziś wspólnota liczy 60 sióstr. Podstawą życia wspólnotowego jest Słowo Boże medytowane w ciszy i samotności , celebrowane w znamienitej liturgii, dzielone z kazdym przybyszem . 
            Wspólnota Sióstr z Grandchamp jest organizatorem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, przeżywanego pod hasłem: Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie obfity owoc J 15, 5.9. 
             Oto szczegóły Tygodnia.