Puste2 MENU
 | 
            Pomiędzy Na Błonie - miejscem katechizacji przedszkolnej i Jabłonkowską - jednym z wielu miejsc na ziemi, w których sprawowana jest liturgia w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
           Plastyczna wizja jednego z pięciolatków dotycząca Wniebowstąpienia. Rzeczywiście może ono budzić w każdym  nas niekończące się zdumienie owocami odejścia do chwały nieba naszego Mistrza.
           Już jest tam, gdzie mamy nadzieję dotrzeć, już odbiera chwałę, w której mamy nadzieję mieć swój udział i jednocześnie jeszcze jest tutaj z nami, w chlebie, lecząc w nas pychę, chciwość, rozwiązłość, rozleniwienie i inne paskudztwa, których wnieść do nieba nie możemy.

             Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Mk 15, 19-20 w przekładzie Biblii Tysiąclecia
Zaskoczenie wniebowstąpieniem