Puste2 MENU
 | 
          Info zwięzłe dla kandydatów do bierzmowania:
          Niezarejestrowani i ci, którzy nie zgłosili się na rozmowę weryfikacyjną przyjmą bierzmowanie najwcześniej za rok. 
        Zarejestrowani i zweryfikowani próbują udział w bierzmowaniu w poniedziałek, 17 maja od 19.15 w kościele górnym. Spowiadają się w piątek, 21 maja od 17.00. Hybrydowo słuchają serii nauk wprowadzających w przeżycie Pięćdziesiątnicy
      
          Informacje dla wrażliwych na konteksty:
            Do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przygotuje nas od jutra septenna (z łac. septem - siedem), siedem dni treściwej modlitwy podczas majówek jako namacalne nawiązanie do siedmiu darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, męstwa, rady, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.
              W Wigilię Zesłania Ducha Świętego, czyli w najbliższą sobotę kandydaci do bierzmowania zgromadzą się z najbliższymi  w parafialnym wieczerniku i o godzinie 16.00 przez posługę ks. bpa Janusza Mastalskiego przyjmą sakrament Bierzmowania. Umocnienie Ducha Świętego na drogę dojrzałości chrześcijańskiej, by wiarę mężnie wyznawać, by nie uchylać się od obrony wiary wobec tych, którzy z wiary pokpiwają, deprecjonują jej znaczenie i by według wskazań wiary żyć świątobliwie, wymagać od siebie, czyli żyć w pełni. Wykluczyć życie minimalistyczne i byle jakie.
              O 18.30 rozpoczniemy wigilijne czuwanie wprowadzające nas w Pięćdziesiątnicę. Potrwa ono do 22.00.
Wigilia A4 Manus Domini 1

          W pierwszy dzień Zielonych Świąt (niedziela, 23 maja br.) Msze święte odprawimy jak w każdą niedzielę, w Drugi (poniedziałek, 24 maja br.) odprawimy je o godzinie 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30.
             W duchowym przygotowaniu do rozradowania Pięćdziesiątnicą może nam pomóc cykl wygłoszony przez diecezjalnego koordynatora katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, ks. Leszka Harasza zarejestrowany przez Manusów.
             Duchu Święty, przyjdź!