Puste2 MENU
 | 
        Jabłonkowska. Warsztaty plastyczne dla młodych kajakowiczów prowadzące do opracowania projektu logo spływu kajakowego Drwęcą 2021. Ubiegłoroczne, zdalne, przygotowujące nas do eksploracji Piławy okazały się nad podziw owocne. Mamy nadzieję, że owoc tegorocznych warsztatów będzie równie udany.
             Bo nawet jeśli kończymy obchód świąt wielkanocnych, powinniśmy zachować ich ducha w życiu i postępowaniu. Powiniśmy poddać się Wiatrowi, który przychodzi ni z tego, ni z owego. Przyjąć Jego moc i pociechę umożliwiającą pójście naprzód.

             Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. J 16, 13 w przekładzie Biblii Tysiąclecia

Z Piławy