Puste2 MENU
 | 
          Rondo Mogilskie. Na planie naszego miasta zwraca uwagę, jako jeden z głównych węzłów komunikacyjno-transportowych. Nietypowe, bardziej trójkątne niż okrągłe, przez to jeszcze wydatniej spełnia swą rolę. Ogranicza do niezbędnego minimum przeplatanie strumieni ruchu. Wymusza ograniczenie prędkości. Zapewnia przemieszczającym się lepszą widoczność innych kierujących.
           Tym bardziej nasze życie. Wiele można z niego wyczytać. Czy i jak się żegnamy. Jak się troszczymy o innych. Jak radzimy sobie z konfliktami. Jak podchodzimy do cudzej i własnej winy.  Czy pozwalamy sobie na to, żeby się zachwycić? Czy i komu pozwalamy się zastraszyć? Jak umieramy?
            Zawiła, skomplikowana definicja nie jest potrzebna. Pierwszy rzut oka na nasze życie ukazuje nam obraz Boga, w którego wierzymy.

                Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Mt 28, 19a w przekładzie Biblii Tysiąclecia

        Mogilskiebis

       foto: 2014, nocą, ze Szkieletora Łukasz Krajewski