Puste2 MENU
 | 
           Ochlewskiego. Robótka szydełkowa kontynuoawana zwykle podczas popołudniowej drzemki opiekowanego chorego, odłożona na moment wizyty z Najświętszym Sakramentem.
               Kojarzy się z babcią, z domem rodzinym, z zaradnością, z twórczym wykorzystaniem czasu. 
               Z osobistym rozwojem, ze zdobywaniem doskonałości przez to, że się myśli o innych, pomaga się innym, wychodzi się do innych.

               Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».      Mk 3,32-35 w przekładzie Biblii Tysiąclecia