Puste2 MENU
 | 
       Sentencja zaczerpnięta z Szekspira, z komedii Wiele hałasu o nic. W drugim akcie tej komedii hrabia don Pedro, książę Aragonii wypowiada owe słowa do pięknej Hero, córki gubernatora Messyny - Leonata. Graffiti z wykorzystaniem szablonu namalowano na zachodniej elewacji kontemplacyjnego klasztoru SS. Bernardynek przy ul. Poselskiej 21. Powstał prawdopodobnie nie do końca zamierzony przez malarza związek pomiędzy treścią sentencji i podłożem, na którym została namalowana.
       
       Jeśli ktoś Mnie miłuje, zachowuje moją naukę. Dlatego Ojciec mój również go umiłuje; przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. J 14,23 w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej