Puste2 MENU
 | 
               Znalazłem jedną książkę francuską o świętym Franciszku, niewielką, ale niezwykle wartościową, a drugą książkę włoską – zbiór przemówień. Te dwie książki służyć mi mają jako ćwiczenia językowe.
             Lekturę przerywam odmawianiem godzin kanonicznych mniejszych, by w ten sposób pracę łączyć z modlitwą. Brewiarz odmawiam chodząc po swoim niewielkim pokoju, by brak powietrza uzupełnić ruchem. Wieczorem, gdy się już robi ciemno – a mamy brak światła – odmawiam różaniec, wędrując po pokoju. Modlę się wiele do mej szczególnej Patronki, Matki Bożej Jasnogórskiej, za obydwie moje archidiecezje (warszawską i gnieźnieńską), księży biskupów i moich domowników. (…) „Erygowałem” sobie Drogę Krzyżową, pisząc na ścianie, ołówkiem, nazwy stacji Męki Pańskiej i oznaczając je krzyżykiem. Resztę – Ecclesia supplet [Kościół dopełni].

               
To prymas Stefan Wyszyński o sobie w Zapiskach więziennych podczas internowania w Rywałdzie (od 26 września do 15 października 1953 roku), w czasie którego nie wolno mu było opuszczać pokoju (izolacja sanitarna wydaje się być wobec tego stanu igraszką). Z dnia na dzień tracisz możliwość swobodnego przemieszczania się, wykonywania swych obowiązków, dostępu do wiedzy i zaplecza zawodowego, tracisz możliwość modlitwy  i sprawowania w Eucharystii w miejscu które do tego celu wybrał Bóg. Zostajesz pozbawiony kontaktu z osobami, którym ufasz.
                I co?
                I do przodu w Imię Boże. Organizujesz sobie życie w wąskich granicach możliwości, które jeszcze ci pozostały.
                Taki był.
               
Niezłomny.
                Został beatyfikowany, czyli Kościół ogłosił go uroczyście błogosławionym.
              Wczoraj,
12 września 2021 roku w świątyni Opatrzności Bożej  w Warszawie-Wilanowie o godzinie 12.00 wraz z matką Elżbietą Czacką. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Macello Semeraro, prefekt watykańskiej Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.
                Włącz ogląd zegara dokumntującego czas przed i po beatyfikacji. Poczytaj, rozważ, zapoznaj się, zaśpiewaj, pospaceruj, wybierz się, by w nich uczestniczyć.
                 Możesz też posłuchać nauczania Prymasa Tysiąclecia.
                 I módl się codziennie za wstawiennictwem Błogosławionych. Za Kościoł, za Polskę, za Rodzinę, za siebie...

__________________________

          Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się już w 1989 roku. W październiku 2019 papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie.

Błogosławiony Stefanie Wyszyński, módl się za nami!


       S. Elżbieta Róża Czacka to założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba ludziom niewidomym. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął w grudniu 1987 roku. 27 października 2020 papież Franciszek uznał cud za jej wstawiennictwem.

Błogosławiona siostro Elżbieto Czacka, módl się za nami!