Puste2 MENU
 | 
      Wiślany Bulwar Wołyński. Balonowa platforma widokowa. Sześć tysięcy kubików helu, który wypełnia czaszę, pozwala udźwignąć dwie tony ciężaru własnego balonu i dwie tony pasażerów lotu. Ponad tonę wolnego udźwigu jest buforem bezpieczeństwa i pozwala nawigować balonem w wypadku mocniejszych podmuchów wiatru. Do tego lina stalowa o średnicy 2 cm. Zapewnia stabilność lotu i ciągły bezpieczny kontakt z lądem.
         Obraz naszej odpowiedzi na pytanie Chrystusa za kogo Go uważamy. Odpowiedzi udzielonej życiem. Obraz naszego otwierania się na to, co do tej pory wydawało się nam zamknięte.
       Pójścia za Chrystusem tam, gdzie On chce nas zaprowadzić.

       W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Mk 8, 27b-29 w interlinearnym zestawieniu przekładów