Puste2 MENU
 | 
        W chwili obecnej – prowadzeni przez Ducha Świętego – dostrzeżemy wyjątkowość misji papieża obecnego wśród nas. Będziemy mogli śledzić treść i  wymowę Jego spotkań w różnych miejscach Słowacji.
        Jako Arcykapłana Chrystusa: podczas celebracji Mszy Świętej w Šaštínie i boskiej liturgii św. Jana Chryzostoma w Preszowie.
       Jako Pontifexa – budowniczego mostów: podczas spotkania ekumenicznego z przedstawicielami wyznań religijnych Słowaków i pod pomnikiem Holokaustu w Bratysławie.
       Jako Dobrego Pasterza peryferii w domu sióstr Matki Teresy w Petržalce, w Bratysławie (bratysławski Bronx) i wśród Romów w Luníku.
      Jako Brata, Nauczyciela i Apostoła: wobec biskupów, księży i osób konsekrowanych w bratysławskiej Katedrze św. Marcina oraz w spotkaniu z młodzieżą na stadionie Lokomotiva w Koszycach.
       Wszędzie będziemy postrzegać papieża Franciszka jako Piotra – Skałę. Przecież każdy z nas musi wiedzieć, co Bóg nam objawił, w co wierzyć, o co Bóg nas prosi i jak mamy się zachowywać.
        Każdy z nas będzie mógł skorzystać z niezastąpionej roli Papieża, czyli z nieomylnosci, jego pierwszeństwa przepowiadania w sprawach wiary i moralności.

         
W tych między innymi słowach biskupi słowaccy zachęcali swych Rodaków pod koniec sierpnia do osobistego udziału w podróży apostolskiej Franciszka po Słowacji. Teraz pomagają diecezjanom uczestniczyć na bieżąco w każdym apostolskim spotkaniu. Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy również potwierdzili niezastąpioną rolę papieża jako Przewodnika na drodze wiary i moralności i sięgnęli do opracowanego sprawozdania z przebiegu wizyty Piotra naszych czasów u naszych sąsiadów.