Puste2 MENU
 | 
      Każdy może prosić Boga we własnej potrzebie. Może też wstawiać się za bliźnimi, polecać Bogu ich sprawy. W Ewangelii Jezus wskazuje na skuteczność modlitwy wspólnej: Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18,20) Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że od czasu Abrahama wstawianie się za innymi jest właściwe dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. (por. KKK 2634nn) Św. Paweł w 1 Liście do Tymoteusza (1 Tm 2, 1-2) nalega wręcz byśmy wstawiali się „za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę”, za tych, którzy prześladują, za zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię. Z kolei w Liście do Filipian Apostoł poleca modlącemu się, by  miał na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich, aby modlił się również za tych, którzy wyrządzają mu zło. (por.: Flp 2, 4)
     Bóg jest głownym działającym w czasie modlitwy. On decyduje o tym, kiedy i w jaki sposób pojawią się w naszym życiu jej owoce. Jeśli zachowujemy bliską, osobistą relację z Bogiem, jeśli codziennie staramy się być wierni Jego Słowu, otwierać się na Jego działanie – wzrasta szansa na to, że otrzymamy to, o co w modlitwie prosimy. Nie należy jednak zapominać, że grzech pierworodny nadwątlił pierwotną relację pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Każdy grzech popełniony przeze mnie wpływa na wzrost mojej nieufności względem Boga, zanika we mnie potrzeba bliskiego spotkania z Bogiem. Mogę nawet stracić kontrolę nad swoim życiem, stać się niewolnikiem swoich słabości. Czy w takiej sytuacji mam możliwość otworzyć się z powrotem na Boże działanie?
    Mam wiele takich możliwości. Jedną z nich jest modlitwa wstawiennicza. W modlitwie wstawienniczej ja, jako potrzebujący otwarcia na Boga jestem przy wstawiennikach, jestem z nimi. Mam możliwość poprosić ich o konkretną intencję modlitwy. Mogę skorzystać z sugestii, ze wskazówki wstawiennika, zwłaszcza jeśli w zespole wstawienniczym obecny jest ksiądz. Mam zagwarantowaną dyskrecję modlących się nade mną. Osoby modlące się ze mną i w mojej intencji proszą Boga o potrzebne łaski, dziękują Mu i uwielbiają Go spontanicznie, acz w sposób zbliżony do powszechnie stosowanego w Kościele. Tworzy się wspólnota modlitwy przybliżająca nas do modlitwy Chrystusa.
    Tych, którym bliżej do wstawiennictwa osobistego, jak i tych, którzy chcieliby skorzystać z modlitwy wstawienników zapraszamy na czuwanie w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 14 maja do Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia o godzinie 18.30.