Puste2 MENU
 | 
       Odbicie w gmachu Cricoteki - Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora zrewitalizowanego budynku Elektrowni Podgórskiej przy ul. Nadwiślańskiej. 
      
      Oto mówią: Wyschły kości nasze, i zginęła nadzieja nasza, wygładzeni jesteśmy. Dlategoż prorokuj, a mów do nich: Tak mówi panujący Pan: Oto Ja otworzę groby wasze, i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój! i przywiodę was do ziemi Izraelskiej! I dowiecie się, żem Ja Pan, gdy Ja otworzę groby wasze, a wywiodę was z grobów waszych, ludu mój!  Ez 37, 11b-13 w przekładzie Biblii Gdańskiej