Puste2 MENU
 | 

       Skąd się wziął Krzyż Światowych Dni Młodzieży?

       Był 13 marca 1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II otwierał Centrum Młodzieżowe San Lorenzo usytuowane w pobliżu Bazyliki św. Piotra w Rzymie, przy ulicy Pfeiffer. Mówił wtedy do młodych: Centrum staje się w ten sposób siłą rzeczy miejscem, w którym ma królować Krzyż. Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i winą, bez Krzyża? Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski. Przyjmuje naszą solidarność i zachęca do ofiary za innych. Także w krzyżu cierpiących i w naszym własnym krzyżu rozpoznajemy narzędzie Odkupienia, bramę Zmartwychwstania. Bowiem właśnie na krzyżu Pan pokonał grzech i śmierć” (L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 3/1983, s. 14).
       Otwarcie Drzwi ŚwiętychKilka dni później, 25 marca 1983 r. o godzinie 17.00 Ojciec Święty przybył do kościoła Sancti Stephani Aetiopum znajdującego się w Ogrodach Watykańskich. Czekali tam na Papieża kardynałowie, biskupi, kapłani oraz alumni. Przybyła także młodzież z Centrum San Lorenzo. Młodzież przyniosła prosty, drewniany, duży Krzyż o wymiarach: 380 cm x 175 cm. O godzinie 17.20 rozpoczęła się procesja pokutna, której przewodniczył Ojciec Święty Jan Paweł II. Towarzyszyła mu ze wspomnianym krzyżem młodzież z Centrum San Lorenzo.
       Procesja, przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych, przeszła przez plac św. Piotra i zatrzymała się w atrium Bazyliki św. Piotra. O godzinie 17.40 Jan Paweł II podszedł do Drzwi Świętych. Uderzył je trzy razy ozdobnym młotkiem i, wypowiadając słowa: Otwórzcie drzwi sprawiedliwości, dokonał otwarcia Roku Świętego. Po otwarciu Drzwi Świętych Ojciec Święty przeszedł przez nie, jako pierwszy pielgrzym. Tuż za Papieżem, przez Drzwi Święte przeszła młodzież z dużym drewnianym krzyżem.
       Krzyż po procesji ustawiono obok konfesji św. Piotra. Stał się on znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Przebywał tu 394 dni, aż do zakończenia Roku Świętego w Niedzielę Wielkanocną 22 kwietnia 1984 r., kiedy to Ojciec Święty zamknał Drzwi Święte. Tuż po zakończeniu tej ceremonii, w atrium Bazyliki św. Piotra, Jan Paweł II przekazał Krzyż Roku Świętego młodzieży i powiedział: Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście Go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie (L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 4/1984, s. 1).
      Krzyż Roku Świętego, przekazany młodzieży przez Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Odkupienia w dniu 22 kwietnia 1984 r. stałMłodzi z krzyżem się „Krzyżem Młodych”, „Krzyżem Pielgrzymującym”, a po pewnym czasie otrzymał tytuł: „Krzyż Światowych Dni Młodzieży”.

      W jakich okolicznościach dołączyła do krzyża ikona?

      Od Niedzieli Palmowej 2003 roku, obok Krzyża Światowych Dni Młodzieży, pielgrzymuje kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego. Oryginał obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani  znajduje się w Bazylice Maria Maggiore w Rzymie.
        Ikona ta ma wyraźne cechy bizantyjskie. Świadczą o tym greckie litery umieszczone w  górnej części ikony: MP i ΘΎ. Jest to skrót od słów „ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ - Matka Boga”. Obraz ten zaliczany jest do ikon typu hodegetria – „ta, która zna i wskazuje drogę”. Maryja ukazuje Dziecię Jezus trzymając Je na lewym ręku i obejmując prawą. Dziecię Jezus  trzyma księgę Ewangelii. Charakterystyczny układ palców prawej dłoni Matki Bożej  wskazuje na dwie natury Chrystusa — boską i ludzką. Pierścień na palcu Matki Bożej  - to znak, że Maryja  jest Oblubienicą Boga.  Krzyż nad Jej czołem oznacza, że jest Matką Zbawiciela. Złota gwiazda na ramieniu przypomina o Jej dziewiczym macierzyństwie. W Obrazie tym Maryja  ukazana jest w purpurowej sukni i w błękitnym płaszczu ozdobionym  złotem.  To znaki władzy królewskiej. W lewej dłoni Maryja trzyma mappę -  chustę, starożytny symbol władzy monarszej. Znak ten mówi o tym, że Maryja jest Królową nieba i ziemi. Ta chusta jest także symbolem  matczynej troski Matki Bożej o ludzi oraz zapowiedzią Jej cierpień. Popularnie tłumaczy się, że Matka Boża tą chustą ociera ludzkie łzy. Jest  Matką Pocieszenia.
       Cudowny obraz nosi nazwę Salus Populi Romani - Ocalenie Ludu Rzymskiego. Istnieje bowiem powszechne przekonanie, że Matka Boża wielokrotnie uratowała Krzyż dla młodzieżyRzym. W czasach wojny lub epidemii  noszono ten obraz po ulicach Rzymu.  Był to bowiem dawny zwyczaj nawiązujący do pielgrzymowania Narodu Wybranego z Arką  Przymierza.
       Kopię pielgrzymującą z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży wykonał  w w roku 2000 David Ongaro na zlecenie Diecezji Rzymskiej. Po raz pierwszy,  umieszczono ją przy papieskim ołtarzu podczas XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie, na Tor Vergata. W kwietniu 2003 r. papież Jana Paweł II podczas spotkania z młodzieżą rzymską i z regionu Lazio dołączył ją do krzyża jako symbol przygotowania duchowego do Światowych Dni Młodzieży. Mówił wtedy: Dziś chcę was powierzyć Maryi.  …Zawierzam was Maryi, w chwili, gdy duchowo jesteście już w drodze na Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii. Młodzież z Toronto przed chwilą przyniosła tu na plac krzyż Roku Świętego. Z Toronto do Kolonii – krzyż, który w najbliższą niedzielę – Niedzielę Palmową – przekaże swym przyjaciołom z Kolonii. Natomiast dwoje przedstawicieli młodzieży Rzymskiej przyniosło pod krzyż ikonę Maryi, która czuwała nad <strażnikami poranka> w Tor Vergata podczas niezapomnianego Światowego Dnia Młodzieży 2000. Tor Vergata! Aby zawsze, także w sposób widzialny, było oczywiste, że Maryja jest przemożną Matką, która nas prowadzi do Chrystusa, pragnę, ażeby w najbliższą niedzielę młodzieży z Kolonii została przekazana razem z krzyżem również ta ikona Maryi i aby od tej pory wraz z krzyżem pielgrzymowała ona przez cały świat, przygotowując Dni Młodzieży”
 (Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży Rzymu i regionu Lacjum, 10 kwietnia 2003, L’Osservatore Romano, wyd. polskie,  6/2003  s.28 ns)

      Geneza Światowych Dni Młodzieży

      Światowe Dni Młodzieży zrodziły się podczas spotkań Ojca Świętego Jana Pawła II z  młodymi w 1984 roku. W Niedzielę Palmową, 15 kwietnia tegoż roku Ojciec Święty mówił do młodych: W entuzjazmie pielgrzymów, zdążających do Jerozolimy wraz z Chrystusem, szczególny udział mieli młodzi: dzieci i młodzież.  Pueri Hebreorum. Tym tłumaczy się także szczególny udział młodych w liturgii Niedzieli Palmowej na placu Św. Piotra. Tak jest co roku. Ale tak jest szczególnie w bieżącym Roku Odkupienia, kiedy Niedziela Palmowa stała się centrum nadzwyczajnego Jubileuszu młodzieży. ( …) Młodzi więc otaczają Jezusa Chrystusa w liturgii Niedzieli Palmowej, aby wyrazić ten entuzjazm, jaki wywołuje Jego Osoba w coraz to nowych pokoleniach (L’Osservatore Romano, wyd. polskie,  4/1986, s.12)
      W Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku, na zakończenie Roku Świętego, Ojciec Święty przekazał młodzieży Krzyż Roku Jubileuszowego. Jan Paweł II powiedział wówczas: Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie.  (L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 4/1984, s.1)
      W Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzieży – w roku 2000 - Jan Paweł II przypomniał: Piętnaście lat temu, na zakończenie Świętego Roku Odkupienia, powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, zachęcając was, byście nieśli go przez świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzi i jako orędzie, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Od tamtego czasu, gdy podjęły go wasze ofiarne ramiona i serca, odbywa on długą i nieprzerwaną pielgrzymkę przez kontynenty, ukazując, że krzyż idzie z młodymi, a młodzi idą z krzyżem. Wokół «krzyża Roku Świętego» narodziła się i rozwinęła inicjatywa Światowych DniKrzyż w bazylice Młodzieży (Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży ,p.1)
       Rok 1985 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Rok Młodzieży. W Niedzielę Palmową tego roku Ojciec Święty przekazał młodym specjalny list. W Liście tym Jan Paweł II napisał: Tak więc, młodzi Przyjaciele, oddaję w Wasze ręce ten List, który znajduje się na przedłużeniu ewangelicznej rozmowy Chrystusa z młodzieńcem i wyrasta ze świadectwa Apostołów i  pierwszych pokoleń chrześcijan. Oddaję Wam ten List w „Roku Młodzieży”, gdy przybliżamy się do kresu drugiego tysiąclecia. (…) Czynię to w Niedzielę Palmową – w dniu, w którym dane mi jest spotkać się z wieloma wśród Was jako pielgrzymami na placu Świętego Piotra w  Rzymie. W tym właśnie dniu Biskup Rzymu modli się wspólnie z Wami za wszystkich Młodych na całym świecie, za każdą i za każdego (List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do Młodych, p.16). Tydzień później, w Orędziu Wielkanocnym, wygłoszonym w dniu 7 kwietnia 1985 roku, Ojciec Święty wspomniał fakt przekazania Listu do Młodych i, po raz pierwszy, zapowiedział Światowe Dni Młodzieży: Z tysiącami młodych spotkałem się w ubiegłą niedzielę i pozostał w mej duszy świąteczny obraz ich entuzjazmu. Życząc, aby to wspaniałe przeżycie mogło powtórzyć się w przyszłych latach, i dać początek Światowemu Dniowi Młodzieży w Niedzielę Palmową (Orędzie Wielkanocne,  "L'Osservatore Romano"  4-5/1985, s. 12, p.10,  Do tej zapowiedzi oraz spotkania z młodzieżą w Niedzielę Palmową nawiązał Ojciec Święty w dniu 20 grudnia 1985 roku podczas spotkania opłatkowego, w którym uczestniczyło Kolegium Kardynałów oraz pracownicy Kurii Rzymskiej. Papież mówił wtedy: Pan pobłogosławił temu spotkaniu w sposób szczególny, bowiem od tamtej pory Światowy Dzień Młodzieży będzie obchodzony co roku w Niedzielę Palmową, przy wydatnej współpracy Rady Świeckich (Jan Paweł II, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 20 grudnia 1985 roku, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1, 1986, s.12).
        Tę datę, 20 grudnia 1985 roku, uznaje się jako dzień ustanowienia Światowych Dni Młodzieży.  
        Pierwszy „numerowany” Światowy Dzień Młodzieży był przeżywany w Niedzielę Palmową, 23 marca 1986 roku, w Rzymie oraz w diecezjach całego Kościoła. Do Rzymu przybyła młodzież włoska oraz reprezentacja wielu krajów. W homilii Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: Dziś jesteście tutaj znowu, drodzy młodzi przyjaciele, aby w Rzymie, na placu Św. Piotra, zapoczątkować tradycję Dnia Młodzieży, do którego został wezwany cały Kościół … Punktem odniesienia tego dnia pozostaje w każdym roku Niedziela Palmowa … To właśnie znaczy „Dzień Młodzieży”: wyjście na spotkanie Boga, który wszedł w dzieje człowieka poprzez tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa (Jan Paweł II, Niedziela Palmowa. Homilia, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 3, 1986, s.6). W Liście skierowanym do kard. Eduardo Pironio z okazji seminarium zorganizowanego w dniach 13-16 maja 1996 roku, w Częstochowie, przez Papieską Radę ds. Świeckich, Ojciec Święty tak napisał o znaczeniu  Światowych Dni  Młodzieży: Przede wszystkim musimy podziękować Bogu za obfite i różnorodne owoce, jakie przynoszą Światowe Dni Młodzieży. Od pierwszego spotkania na placu św. Piotra w Niedzielę Palmową 1986 r. ukształtowała się tradycja, w ramach której w kolejnych odbywają się na zmianę spotkania światowe lub diecezjalne, co jest poniekąd symbolem swoistej dynamiki apostolstwa młodych, które winno się rozwijać w wymiarze lokalnym i powszechnym (List Ojca Świętego Jana Pawła II do kard. E. F. Pironio, L’Osservatore Romano, 7-8/1996, s. 4, p. 1). Tak właśnie to wszystko się zaczęło…

         Spojrzyjmy na obecność symbolu Krzyża ŚDM w kolejnych stolicach ŚDM: w Santiago de Compostela (1989), w Denver (1993), w Toronto (2002), w Kolonii (2005), w Sydney (2008), w Madrycie (2011), wreszcie w Rio (2013), a także na przyjęcie w 2014 r. symboli przez polską młodzież na rozpoczecie trwającej peregrynacji.        Możemy też prześledzić dokładniej wszystko to, co dotyczy historii ŚDM zanim dotrą do nas ich symbole.

        A jak peregrynacja przebiegnie u nas?

       
Nasz kościół będzie pierwszą stacją nawiedzenia Symboli Światowych Dni Młodzieży w Dekanacie Bronowickim (23 i 24 maja br.). Po wizycie w naszej parafii Symbole nawiedzą jeszcze koscioły MB z Lordes i św. Szczepana.

        W poniedziałek, 23 maja br.

        O 14.50 zgromadzimy się przed wejściem do kościoła górnego
        O 15.00 pod wejście główne kościoła podjedzie samochód przewożący symbole, rozpoczniemy obrzęd przywitania Symboli ŚDM
                     Po wprowadzeniu symboli do kościoła odśpiewamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego / Prowadzi parafia św. Jana Kantego
        O 16.00 odmówimy część bolesną Różańca Świętego / Prowadzi parafia św. Jana Kantego
        O 16.30 Droga Krzyżowa / Prowadzi parafia MB Nieustającej Pomocy 
        O 17.30 rozpocznie się adoracja w ciszy
        O 18.00 odprawimy nabożeństwo majowe
        O 18.30 odprawimy Mszę św. koncelebrowaną przez księży z Dekanatu Bronowickiego pod przewodnictwem dziekana dekanatu, ks. Prałata Józefa Caputy.   
                     Kazanie wygłosi dekanalny koordynator ŚDM Kraków 2016, ks. Kamil Gołuszka 
        O 19.30 rozpocznie się uwielbienie śpiewem i medytacją / Prowadzi parafia św. Wojciecha
        O 21.00 Apel Jasnogórski / Prowadzi parafia św. Jana Kantego
        O 21.15 Odprowadzenie symboli do samochodu i przewiezienie do parafii MB z Lourdes przy ul. Misjonarskiej 37