Puste2 MENU
 | 
          Jabłonkowska. Kanapeczka z dżemem przygotowana przez...Morelkę i kanapeczka z serkiem przygotowana przez...Gruzełka w czasie kazania dialogowanego z dziećmi. W zamyśle Bożym każdy z nas powinien być taką kanapką, smaczną i pożywną dla innych. Powinien umieć ich zachęcić do przyjmowania Chleba na życie wieczne, który sam przyjmuje i nakarmić ich posłuszeństwem wobec woli Bożej, które sam w życiu stosuje. 
           O, tu, w sobie, każda i każdy z nas ma coś do jedzenia.

               Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. J 21, 5 w przekładzie Biblii Tysiąclecia