Puste2 MENU
 | 
       Kolumny w stylu toskańskim podtrzymujące zadaszenie tarasu domu Jana Łaskiego, oficyny Willi Decjusza, w Woli Justowskiej. Oficyna zrewaloryzowana i oddana do użytku w 1998 r. jest obecnie domem gościnnym dla stypendystów Stowarzyszenia Willa Decjusza. 

       Setnik wysłał do [Jezusa] przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Łk 7,6bn w przekładzie Biblii Tysiąclecia.