Puste2 MENU
 | 
     Treściowo Jabłonkowska, choć znaczeniowo bliżej Złotego Rogu, czyli odzyskania szansy, która mogłaby zostać zaprzepaszczona.
     W Bronowicach rozumiemy o co chodzi.
    Pierwsze przykleknięcie podczas zbiórki kandydackiej ministrantów. Symbol gotowości do służby Panu, wykorzystywania swych umiejętności i czasu dla Jego chwały. Wyparcowywanie przez chłopców zysku dla Pana z dóbr, którymi osobiście dysponują, którymi On jest zainteresowany. 

     Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Łk 16,13 w przekładzie Biblii Tysiąclecia