Puste2 MENU
 | 
     W to piękne święto Niepodległości Polski chcę podziękowac Wam za braterstwo, solidarność, wsparcie i codzienne modlitwy. "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli Ga 5,1
     To ciepłe, pogodne życzenia przysłane SMS-em z ciemnego i chłodnego Kijowa do Polski, do Bronowic 11 listopada br. Jak nie odpowiedzieć solidarną modlitwą i propozycją materialnej pomocy? Pomoc Kosciołowi w Potrzebie w 14. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w Ukrainie również nas do tego zachęca, choć przecież sami możemy odświeżyć kontakty z Ukraińcami, których gościliśmy w Polsce wobec nadchodzącej trudnej zimy, kórych sami osobioście poznaliśmy. Im i nam będzie łatwiej, solidarniej przeżyć trudną zimę. Można też innych zachęcić do niegasnącej solidarności z Ukrainą  wkładając im do organizera stosowną ulotkę