Puste2 MENU
 | 

REGULAMIN SZLAKU ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W ARCHIDIECEZJI

KRAKOWSKIEJ

W ramach przygotowań duszpasterskich do 1030. rocznicy męczeńskiej śmierci

św. Wojciecha na terenie Archidiecezji Krakowskiej powstał Szlak św. Wojciecha.

Warunki zdobywania Szlaku

1. Szlakiem może pielgrzymować każdy, bez względu na wiek.

2. Czas zdobywania szlaku jest nieograniczony.

3. Szlak może być zdobywany podczas wędrówek i pielgrzymek (pieszych, rowerowych,

samochodowych i autokarowych) indywidualnych oraz zbiorowych.

4. Zdobycie Szlaku jest potwierdzane certyfikatem. Warunkiem jego uzyskania jest

nawiedzenie wszystkich kościołów pod wezwaniem św. Wojciecha w Archidiecezji

Krakowskiej. Zachęca się uczestników do tego, by w miarę możliwości wzięli udział

w Mszy świętej, przyjęli Komunię świętą i pomodlili się w intencji Ojczyzny.

5. Obecność w każdej ze świątyń powinna być udokumentowana przybiciem pieczątki

w Paszporcie Pielgrzyma. Są one do pobrania w parafiach wymienionych w punkcie 6

niniejszego Regulaminu. Pieczątki będą się znajdowały w przedsionku danego

kościoła. W przypadku, gdy pielgrzym zastanie świątynię zamkniętą, powinien

wykonać zdjęcie, na którym będzie widoczny on oraz dana świątynia.

6. Wykaz miejsc objętych Szlakiem:

Kraków-Rynek Główny, Rektorat św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

(pl. Mariacki 6, 31-042 Kraków);

Kraków-os. Bronowickie, Parafia św. Wojciecha (ul. Świętego Wojciecha 4,

30-127 Kraków);

Krzeczów, Parafia św. Wojciecha Biskupa Męczennika (Krzeczów 120,

32-433 Lubień);

Modlnica, Parafia św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej (ul. Świętego

Wojciecha 83, 32-085 Modlnica);

Mucharz, Parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

(34-106 Mucharz 111);

Osieczany, Parafia św. Wojciecha Biskupa Męczennika (Osieczany 197,

32-400);

Pobiednik Mały, Parafia św. Wojciecha i Męczennika (Pobiednik Mały 22,

32-125 Igołomia);

Staniątki, Ośrodek Duszpasterski św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

(ul. Parkowa 299, 32-005 Niepołomice);

Zaskale, Parafia św. Wojciecha (ul. Kościelna 25, 32-424 Zaskale);

Zator, Parafia Świętych Wojciecha i Jerzego (pl. Kościuszki 3, 32-640 Zator).7. Jeśli ktoś oprócz wszystkich kościołów św. Wojciecha w Archidiecezji Krakowskiej

nawiedzi Bazylikę Prymasowską Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie, która jest

Sanktuarium św. Wojciecha, i potwierdzi to adekwatną pieczątką, otrzyma dodatkowo

Odznakę św. Wojciecha.

Weryfikacja

10. Weryfikacji dokonuje się na podstawie Paszportu Pielgrzyma. Zdobywający Szlak,

chcąc uzyskać certyfikat, przekazuje Paszport Pielgrzyma osobiście do Kancelarii

Parafii p.w. św. Wojciecha w Krakowie-Bronowicach lub drogą pocztową pod adres:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Krakowie-Bronowicach, ul. Świętego

Wojciecha 4, 30-127 Kraków. Powinien on być podpisany imieniem i nazwiskiem.

Należy również w wyznaczonym miejscu wpisać adres zamieszkania.

Postanowienia końcowe

12. Szlak zaczyna funkcjonować 8 października 2024 roku.

13. Dystrybutorem Paszportów Pielgrzyma, certyfikatu i odznaki jest Parafia św.

Wojciecha w Krakowie na osiedlu Bronowickim.

14. Wszelkie bieżące informacje będą dostępne pod adresem www.swwojciech.com

w zakładce „1030. rocznica męczeństwa św. Wojciecha” (na samym dole strony).