Puste2 MENU
      Otwarliśmy kolejny, 35. tom tej księgi od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Intencje można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii i w godzinach urzędowania kancelarii. Prosimy też, aby Ci Petenci, którzy zapisali rezerwację terminów odprawianych Mszy św. w tomie na rok 2016 - sprawdzili w nowym tomie szczególy przeniesionej rezerwacji. W nowym tomie, jak do tej pory przyjmujemy intencje pojedyncze (jeden zamawiający, jedna intencja i jedna sprawowana Msza św.) oraz zbiorowe - na Mszę św. wieczorną 16-tego każdego miesiąca, połączoną z Nowenną do MB Miłosierdzia. W tym wypadku wierni zamawiajacy zgadzają się, aby obok ich intencji Msza św. była odprawiona w innych intencjach innych wiernych.
      Dużym zainteresowaniem cieszy się zamawianie Mszy św. gregoriańskich, o których pisaliśmy w 98 numerze Wspólnoty (zainicjowanych przez papieża Grzegorza Wielkiego, odprawianych przez 30 dni, bez przerwy, o skrócenie oczyszczenia w czyśćcu dla zmarłych). Zwykle przyjmujemy 5 takich Mszy św. w ciągu roku. Na rok 2017 wszystkie terminy odprawiania tych Mszy św. zostały zarezerwowane przed wprowadzeniem adekwatnego tomu księgi intencji.
       Z jakim wyprzedzeniem należy zamawiać intencje Mszy św? Odpowiedzią na to pytanie jest termin wprowadzenia nowego tomu księgi (ok. 4 miesięcy przed rozpoczęciem roku, którego tom dotyczy). Msze św. odprawiane w dni powszednie rano zamawiamy z czteromiesięcznym wyprzedzeniem. Msze św. odprawiane wieczorem, lub tym bardziej w sobotę, czy w niedzielę  zamawiamy odpowiednio wcześniej (od sześciu do ośmiu miesięcy przed planowanym terminem odprawienia). Przy zamawianiu intencji wierny otrzymuje obrazek św. Jana Kantego z dokładnym terminem odprawienia i opisem zamówionej intencji. Listę intencji odprawianych w bieżącym tygodniu publikujemy na stronie internetowej i w gablotach parafialnych. Wtedy ostatecznie można sprawdzić poprawność zapisu intencji. Po przejrzeniu listy prosimy korygować pomyłki, gdyby - co rzadko się zdarza - wystąpiły.
        Bardzo dziękujemy za wiarę w owoce duchowe odprawianych Mszy św. i za ofiary składane przy zamawianiu Mszy św.