Puste2 MENU
      Nasza parafianka, p. Janina Bardan, wdowa po śp. doktorze Janie Bardanie, (zm. 18 listopada 2015 r.), autorze pracy doktorskiej pt. Ocena sartrowskiej koncepcji etyki niezależnej, obronionej w 1959 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Karola Wojtyły zdecydowała się zdeponować w archiwum parafialnym i pozwoliła zamieścić poniżej wspomnienia męża o Patronie Dnia Papieskiego, napisane jeszcze za życia Świętego:

      O Ojcu Swiętym Janie Pawle II pamiętam w moich codziennych modlitwach. Jestem Mu bardzo wdzięczny za wszelkie dobro, które dla mnie uczynił. Przede wszystkim Jemu zawdzięczam uzyskanie doktoratu. Miał wtedy mało czasu, mimo to umiejętnie godził obowiązki biskupa krakowskiego z obowiązkami profesora KUL-u. Dla nas doktorantów organizował w Krakowie specjalne seminaria. Z koniecznosci udzielał nam także konsultacji poza Krakowem. W Kielcach podczas przerw w obradach z duchowieństem diecezji kieleckiej, a także nocą przeglądał pierwszą redakcję mojej rozprawy doktorskiej. Zadbał o wyżywienie i nocleg dla mnie na czas konsultacji, zatroszczył się o maszynistkę, która przepisała mój rękopis. Pomógł mi przygotować się w ciszy i spokoju do obrony mojej rozprawy doktorskiej u OO. Karmelitów w Krakowie.
      Ks. arcybpiskup Karol Wojtyła pomagał mi także po obronie doktoratu w kraju i w czasie moich wyjazdów zagranicznych. Był poruszony moim pogarszającym się stanem zdrowia i z głębi duszy chciał mi pomóc. (np. wskazując mojej żonie lekarza, który skutecznie przeprowadziłby moją kurację)
       Gdy Karol Wojtyła został papieżem nie zapomniał o mnie. Napisał do mnie odręczny list. Pytał o stan mego zdrowia naszych wspólnych znajomych w czasie udzielonej im audiencji. Podarował mi przez nich cenny papieski różaniec.  

     
To już szesnasta edycja święta, które zwraca naszą uwagę na żywy pomnik św. Jana Pawła II, czyli fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą zdolną młodzież z mniej zamożnych rodzin. W br. odbędzie się w niedzielę, 9 października pod hasłem Bądźcie świadkami Miłosierdzia.
      Starsi zamierzają śpiewać w ten dzień z Wujkiem Karolem i wspominać Rodzinkę i Środowisko ściśle związane z Jego Osobą. Chór Amicus ćwiczy zestaw piosenek biesiadno-ogniskowych na tę okoliczność.
      Dzieci pod opieką rodziców będą miały możliwość udziału na rynku naszego miasta w grze miejskiej Odkryj Miłosierdzie
     
Młodzi sklejają skarbonki i opatrują je banderolami, by kwestować przy z pomocą starszych na rzecz fundacji.
      Zwielokrotniają się i nabrzmiewają autenyzmem świadectwa wielu o Miłosierdziu Bożym w czasie przygotowania do tego Dnia.