Puste2 MENU
 | 
    Taki ja i taki ty świętym może być śpiewali w naszym kościele członkowie scholi dziecięcej powtarzając szlagier Arki Noego na zakończenie Mszy św. o 10.30, 16 października br. w dzień kanonizacji św. Jose Sancheza del Rio. To była jedna z dwóch Mszy św. podczas których gościliśmy w kościele relikwie św. José dzięki życzliwości redakcji Naszego Dziennika, zwłaszcza p. red. Agnieszki Niewęgłowskiej. 
     Dzieci znają nowego Świętego. Wiedzą, że był Meksykaninem, że na własną prośbę wstąpił do oddziału cristeros walczących o wolność wiary w Chrystusa, że był chorążym sztandaru odziału w czasie potyczek i grał na trąbce, a pomiędzy potyczkami dbał o porządek w obozie, że zginął w 1928 roku w wieku 14 lat, zamordowany z nienawiści do Kościoła, że m.in. jego śmierć przybliżyła prozumienie pomiędzy rządem Meksyku i cristeros w sprawie wolności religii i otwarcia świątyń katolickich (1929). Znają jego zawołanie w chwili śmierci: Viva Cristo Rey! 
    
Dzieci są dumne z odwagi wiary swego meksykańskiego kolegi i modlą się słowami spontanicznie przygotowanej litanii na dzień Jego kanonizacji:
     
Litania do św. José Sanchez del Rio ułożona przez dzieci z kl. II i V Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie pod kierunkiem p. katechetki Karoliny Pasiut    (16. 10. 2016 r.)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eison
Chryste usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty José Sanchez del Rio
Święty José, który byłeś ministrantem
Święty José, który żyłeś według zasad Bożych
Święty José, który powiększyłeś grono świętych w niebie
Święty José, który jesteś wzorem świętości dla młodych ludzi
Święty José, który zostałeś męczennikiem
Święty José, który kochałeś Pana Boga
Święty José, który byłeś męczony, bo kochałeś Boga
Święty José, który umarłeś za wiarę w Boga
Święty José, który przystąpiłeś do grupy żołnierzy walczących o wiarę w Boga
Święty José, który byłeś bohaterem Meksyku
Święty José, który byłeś dzielny
Święty José, który byłeś odważny
Święty José, który poświęciłeś się dla Boga
Święty José, który opatrywałeś rany chorym
Święty José, który swą postawą pokazałeś innym czym jest prawdziwa wiara w Pana Boga
Święty José, który wspierałeś innych swą modlitwą
Święty José, który byłeś wytrwały w cierpieniu
Święty José, który swoją krwią nakreśliłeś znak krzyża
Święty José, który nie wyparłeś się wiary w Jezusa
Święty José, który byłeś więziony za wiarę w Jezusa
Święty José, który pomimo bólu, nie wyparłeś się wiary
Święty José, który nawet w zagrożeniu swojego życia nie wyrzekłeś się wiary w Jezusa
Święty José, który byłeś gotowy na śmierć
Święty José, który w najtrudniejszej chwili życia wychwalałeś Chrystusa słowami: Niech żyje Chrystus Król!
Święty José, który zostałeś zabity broniąc Eucharystii
Święty José, który dostąpiłeś świętości
Święty José, który wielbiłeś Boga Święty José, który kochałeś różaniec
Święty José, który kochałeś Maryję
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami św. José Sanchez del Rio
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię przez przyczynę św. José Sanchez del Rio, wysłuchaj naszych próśb i racz obdarzyć łaską i błogosławieństwem wszystkich, którzy się z ufnością do Ciebie zwracają. Przez Chrystusa Pananaszego. Amen.