Puste2 MENU
 | 
   
      Już po raz 23. nabędziemy wigilijne świece Caritas włączając się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dofinansujemy w ten sposób dożywianie, pomoc edukacyjną i wypoczynek dzieci potrzebujących w Polsce oraz w Iraku i w Syrii.
     Siedemnasty raz Caritas we współpracy z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego podejmuje akcję o charakterze ekumenicznym. 
     Ponad tysiąc świec z ogólnej liczby 3 milionów przygotowanych w tym roku przez Caritas w Polsce planujemy rozprowadzić w naszej parafii. Ponad tysiąc wigilii, w czasie których zapłonie płomień miłosierdzia dla biedniejszych dzieci. Gdyby nie ten płomień, nie miałyby one szans na spełnienie swych zwyczajnych, prostych marzeń i wyrównywanie szans wobec zamożniejszych koleżanek i kolegów. 
     Świece ułożyliśmy na stoliku przy wejściu głównym w górnym kościele. Niech każda zapłonie na wigilijnym stole. Niech rozraduje oblicze malutkiego Niespodziewanego Gościa.