Puste2 MENU
 | 
      Leonardo Piotr, syn Anny i Mikko, pierwszy ochrzczony u św. Jana Kantego 1 stycznia A. D. 2017. Po chrzcie nowonarodznony. Zanim on zdecydował się na Boga, Bóg zdecydował się na niego. Bóg go zna, akceptuje go na zawsze w jego niemożliwej do pomylenia niepowtarzalności. 

      A gdy był Jezus okrzczon, wnet wystąpił z wody, a oto się otworzyły jemu nieba i widział ducha Bożego zstępującego jako gołębicę i przychodzącego nań. A oto głos z niebios mówiący: Ten jest syn on mój miły, na którym ja przestawam. Mt 3, 16-17 w przekładzie Biblii Brzeskiej