Puste2 MENU
 | 
    

     W imieniu biskupa Grzegorza Rysia i Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji zapraszamy liderów i członków wszystkich grup modlitewnych w parafii na rekolekcje Kościół, który się odmładza. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio pod wskazany adres lub przez pośrednictwo kapłanów - opiekunów grup, lub ich liderów w wyznaczonym terminie.
      Przewidujemy dofinansowanie udziału w rekolecjach w zależności od ilości uczestniczących. 
      Bez względu na decyzję o udziale zachęcamy do lektury Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, osnowy zbliżających się rekolekcji.