Puste2 MENU
 | 
     Dziś o 10.30 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 41 kandydatów z Archidiecezji Krakowskiej przyjęło błogosławieństwo nadzwyczajnego szafarza Eucharystii. Wśród nich nasz parafianin, p. Wojciech Kurzyński, lider Katolickiej parafialnej grupy Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini (na zdjęciu niestety w cieniu, ale za to tuż nad biskupim pastorałem : ). Celebrze Mszy św. z obrzędem błogosławieństwa przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś. Towarzyszyli mu wykładowcy kursowi i proboszczowie nowo pobłogosławionych. Brakło w koncelebrze przeszkodzonego chorobą ks. Jerzego Serwina, diecezjalnego opiekuna nadzwyczajnych szafarzy. Na liturgię przybyły rodziny błogosławionych.
     Kandydaci przed błogosławieństem wyrazili chęć roznoszenia Eucharystii dla chorych i pomoc zwyczajnym szafarzom w udzielaniu Komunii św. w parafiach. Przyrzekli spełniać tę posługę według stosownych przepisów liturgicznych. Otrzymali zewnętrzny znak przyjętego błogosławieństwa: Krzyż wpisany w kulę ziemską z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, w imię którego będą wypełniać swą sakramentalną posługę.
      P. Wojciech już od jutra pomoże przy rozdawaniu komunii św. w naszym kościele. Prowadzimy również rozmowy z chorymi regularnie zaopatrywanymi przez kapłanów, by przyjęli serdecznie i wdzięcznie posługę kolejnego szafarza. 
      Jego i wszystkich jego kursowych kolegów polecamy opiece patrona nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii w Archidiecezji Krakowskiej, św. Stanisława Kazimierczyka.

        Jezu, Zbawicielu człowieka, niosłeś pocieszenie strapionym, uzdrawiałeś chorych i wskrzeszałeś umarłych. Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, a Jego zbawcza moc przemienia nas w sakramentach świętych.
       W swoim miłosierdziu dałeś im uczestniczyć w tej tajemnicy, powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. Pozwoliłeś im nieść Twoją zbawczą obecność w Komunii świętej do chorych ludzi. Niech moc Twego Ducha przenika ich do głębi.
       Św. Stanisławie Kazimierczyku, módl się za nimi!

      Zobaczmy uroczystość w obiektywie p. Piotra Kuzery, który życzliwie udostępnił nam część wykonanego fotomateriału.