Puste2 MENU
 | 
     Tronująca Najświętsza Trójca w nastawie ołtarza głównego w kościele klasztoru ss. Klarysek w Starym Sączu, gdzie odprawiliśmy Mszę św. podczas wyjazdu inegracyjnego w Beskid Sądecki. Nam wypada przeprosić za opóźnienie w publikacji aktualności bieżącego tygodnia, a Trójcę Najświętszą uwielbiać, za to, że niweluje, łagodzi ludzkie uchybienia, a nawet wyprowadza z nich dobro dla człowieka i dla Kościoła. Potem Ją naśladować na miarę naszych ludzkich możliwości.

     Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. J 3, 17 w przekładzie Biblii Tysiąclecia