Puste2 MENU
 | 
       Spośród niespełna stu zmian kapłańskich w Archidiecezji Krakowskiej, dla nas szczególnie ważnych jest sześć z nich, mianowicie:

       Pozycja 10 na liście zmian proboszczowskich. Gratulujemy ks. prałatowi Jackowi Koniecznemu, dotychczasowemu dyrektorowi Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej, rezydującemu w naszej parafii od 2005 roku, który z dniem 1 lipca br. został mianowany przez Metropolitę Krakowskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskego proboszczem parafii św. Kingi w Krakowie

      Ks. P. GałuszkaPozycja 3 i 8 na liście zmian w Kurii Metropolitalnej i w Seminarium. Od 1 lipca br. powitamy w naszej parafii ks. dr Pawła Gałuszkę, dotychczasowego prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Ks. dr Gałuszka został mianowany dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej oraz asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej i otrzymał polecenie zamieszkania na plebanii naszej parafii.
      Również z dniem 1 lipca br. nasz rodak, ks. Rafał Marciak, dotychczasowy rektor Rektoratu kościoła św. Wojciecha BM w Krakowie został mianowany prokuratorem oraz prefektem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

      Pozycja 17 i 20 i 26 na liście zmian wikariuszowskich. Z dniem 26 sierpnia br. pożegnamy ks. Bogdana Jelenia, dziękując Mu za trzyletnia posługę wśród nas. Arcybiskup Metropolita Krakowski mianował Go wikariuszem parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach. Powitamy w jego miejsce nowego wikariusza, ks. Jacka Kurzydłę, byłego wikariusza w tamtejszej parafii.
      Również z dniem 26 sierpnia br. nasz rodak, ks. Janusz Korepta, dotychczasowy wikariusz w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem rozpocznie pracę jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Łagiewnikach.

       Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie.
       Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni.
       Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie.
       Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.