Puste2 MENU
 | 
     Polana Wincentego Wobra w Lasku Wolskim. Uczestnicy pikniku w 27. rocznicę urodzin Apteki Darów na osiedlu Widok w miejsce szklanki świeżej wody, czy innego napoju chłodzącego, którymi sami się raczą, komponują żywe pozdrowienie: Ojcze Henryku, jesteśmy z Tobą. Pozdrowienie dla o. Henryka Cisowskiego, kapucyna, który przez ostatnie 13 lat jako dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio podejmował ścisłą współpracę z apteką i uczestniczył w lipcowych piknikach. Wczoraj zauważono jego nieobecność po przeniesieniu w czerwcu do klasztoru we Wrocławiu. Oddalenie nie stanowi problemu dla okazania życzliwości i wdzięczności.

        Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody Mt 10,41n w przekładzie Biblii Tysiąclecia 

      
Rzeczone, 27. urodziny Apteki Leków z Darów na Widoku odnoszą się do 2 lipca 1990 r. kiedy to dzięki zainteresowaniu ówczesnego proboszcza parafii, ks. Jana Franczaka i zaangażowaniu wielu wiernych ją uruchomiono. Matką, przynajmniej chrzestną, całego przedsięwzięcia jest p. Bogdana Pilichowska, która od stycznia 1982 r. otrzymywała paczki z lekami od swoich francuskich przyjaciół: Genevieve Raphanel i Andre Rochedy. Otrzymane dary przekazywała do apteki leków działającej przy Arcybiskupim Komitecie Pomocy Więzionym i Internowanym w Krakowie lub rozdawała je wprost ludziom poszukującym konkretnych leków. P. Bogdana nawiązywała dalsze kontakty, zbierała informacje o potrzebach szpitali, domów dziecka, domów opieki społecznej, organizacji zajmujących się chorymi dziećmi, ustalała terminy transportów, organizowała noclegi dla Francuzów przywożących je, służyła jako tłumacz przy odprawach celnych, wyładunku darów, we wszystkich sytuacjach tego wymagających. Mieszkanie p. Bogdany i jej męża do momentu transformacji ustrojowej w Polsce było biurem, noclegownią, magazynem, sortownią i miejscem spotkań wszystkich zaangażowanych w transport i rozprowadzanie darów. Po 1989 r. niezwłocznie uruchomiono ośrodek pomocy humanitarnej na os. Widok. Z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego Solidarność osiedli Widok i Widok Zarzecze otwarto Aptekę Leków z Darów w lipcu 1990 r. 
      Dziś Apteka jest czynna dalej w dwa dni w tygodniu, w poniedziałki i środy. Jak przed 27 laty jej siedzibą są podziemia osiedlowego ośrodka zdrowia. Skupia kilkunastu wolontariuszy pod fachową opieką farmaceutyczną p. Bogumiły Jaworskiej. Współpracuje z kilkoma organizacjami charytatywnymi we Francji, Holandii i Włoszech. W Aptece wydawane są leki podczas dyżurów dla chorych na recepty. Apteka wspiera również gromadzonymi w niej lekami szpitale w Krakowie i okolicy oraz wysyła lekarstwa naszym rodakom żyjącym za wschodnią granicą. 
      Patronką dzieła jest Anna Fiszerowa - żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego, zmarła w Grenoble, we Francji w 1996 r., która przed śmiercią wspomagała pracę Apteki.    

      Źródło: Apteka Darów OKO "S" Widok i Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej w: Ruch Komitetów Obywatelskich w Osiedlach Krakowskich 1989-2009. Przyczynek do historii, Komitet Obywatelski Miasta Krakowa, Kraków 2009, s. 204-209