Puste2 MENU
 | 
       W czasie wrześniowego pogrzebu naszego parafianina, śp. Edwarda Iwańskiego zamówiono wiele Mszy św. od gremiów zewnętrznych, zwłaszcza od sędziów piłki nożnej uczestniczących licznie w uroczystości. Czujemy się w obowiązku poinformować ofiarodawców o terminie odprawienia zamówionych przez nich Mszy św. w kościele św. Jana Kantego w Krakowie. Zainteresowamym polecamy przygotowany plan odprawiania.
       ***
       Mszę św. w czasie pogrzebu śp. Edwarda Iwańskiego odprawiliśmy w kościele pw. św. Jana Kantego w Krakowie w poniedziałek 11 września 2017 r. o godzinie 12.00. Celebrował ją ks. prałat Jan Franczak, pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła. Pochówek ciała zmarłego miał miejce na cmentarzu komunalnym w Prokocimiu w ten sam dzień o godzinie 14.00. W czasie pogrzebu zgromadzeni pożegnali piłkarza, trenera, przede wszystkim sędziego piłkarskiego od 55 lat (był arbitrem w 753 meczach piłkarskich, w tym w 113 na szczeblu centralnym) i obserwatora, zasłużonego, wielokrotnie odznaczanego działacza wszystkich szczebli, zwłaszcza Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
      Edward Iwański przez 50 lat był związany zawodowo z Wydziałem Odlewnictwa AGH, gdzie przez wiele lat był kierownikiem laboratorium odlewnictwa. Zmarł 1 września 2017 r. Miał 79 lat. Publikujemy kilka zdjęć dzięki życzliwości p. Andrzeja Sękowskiego, przewodniczącego Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
       Panie Jezu Chryste, pomagaj sportowcom być Twoimi przyjaciółmi i świadkami Twojej miłości. Pomagaj im wkładać tyle samo wysiłku w osobistą ascezę co w sport; wspomagaj ich w dążeniu do harmonijnej i spójnej jedności ciała i duszy. Niech będą dla tych, którzy ich podziwiają wartościowymi wzorami do naśladowania. Pomagaj im, aby byli zawsze atletami ducha i mogli zdobyć Twoją bezcenną nagrodę: wieniec niewiędnący i trwający na wieki. Amen! 

       Modlitwa za sportowców św. Jana Pawła II odmówiona przez Niego w Rzymie, w październiku 2000 roku