Puste2 MENU
 | 
         Przed niespełna miesiącem pielgrzymowaliśmy śladami życia i posługi św. Jana Kantego. Teraz, tuż przed odpustem dobrze przypomnieć sobie tą pielgrzymkę i odczuć łączność modlitewną z gospodarzami tych miejsc i z modlącymi się w nich.