Puste2 MENU
 | 
        Jabłonkowska osiemnaście. Zakrystia górna. Ostatni dzień października. Ani psota, ani cukierek. Radość dzieci z udokumentowanego udziału w nabożeństwach różańcowych. Radość ze wspólnoty z Jezusem, którą - każdy na miarę swych możliwości - podjął w październiku. Świętość in statu nascendi. Dziejąca się. W ubraniu codzienności.

         Przystąpili do [Jezusa] jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich. Mt 5,1-2 w przekładzie Biblii Tysiąclecia