Puste2 MENU
 | 
       W Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia (16 listopada 2017 r.), która patronuje dolnemu kościołowi kaznodzieja sumy ks. Robert Tupta wypowiedział wiele serdecznych słów na jego temat. Podkreślał dbałość ks. prałata Jana Franczaka o wyposażenie wnętrza kościoła. Złożył świadectwo o własnej pobożności kształtowanej w chwilach modlitwy przed obrazem MB Ostrobramskiej i duszpasterskiej posługi w konfesjonale.
       Warto pracować nad szczegółami wystroju wnętrza sakralnego.  Jak słychać - potrafią one pomóc w umacnianiu wiary kapłanów i wiernych. Wczoraj (18 listopada) tuż po przeżyciu święta patronalnego zamontowaliśmy mozaikę w przestrzeni oznaczającej krzyż Chrystusa nad tabernakulum. To symboliczny powrót do realizacji projektu wystroju wnętrza kościoła, który powstał w pracowni artysty rzeźbiarza Roberta Pigonia przed pięciu laty. Częściowo zrealizowany, w drugiej połowie 2012 roku został zaniechany. Ceramicznym zdobieniem kucyfiksu w prezbiterium kościoła powracamy do realizacji zaniechanego projektu. 
       Kolejnym etapem prac będzie pomalowanie fugi w mozaice-tle dla figury Chrystusa Króla Wszechświata i wykonanie tła mozaikowego w niszy dla tryptyku Bożego Miłosierdzia. Nisza ma symbolizować bramę. Miłosierdzie jest bramą, w której spotykamy się z Bogiem kochającym i przebaczającym. Bramą przez którą przechodzimy w drodze do domu Ojca. W bramie pod obrazami przewidujemy usytuwanie relikwiarzy z relikwiami Apostołów Miłosierdzia, św. Siostry Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II. Stałe relikwiarze dawałyby możliwość wyjmowania relikwii i umieszczania ich w relikwiarzach przenośnych w celu uczczenia relikwii przez wiernych. Pod obrazem Jezusa Miłosiernego artysta zaprojektował zamontowanie promienistych świeczników będących przedłużeniem promieni widocznych na obrazie. W promieniach pojawi się miejsce na świece, które będą mogli umieszczać modlący się przed tryptykiem. Przed bramą Miłosierdzia ustawimy szeroki klęcznik, specjalnie dedykowany dla kościoła Matki Bożej Miłosierdzia, który będzie miał podwojne zastosowanie. Na stałe będzie umieszczony dla modlących się przed tryptykiem kapłanów i wiernych. W wypadku ślubu w kościele górnym lub dolnym będzie wykorzystywany dla Państwa Młodych. Stąd relief Najświętszej Rodziny na płycie czołowej klęcznika (wzór oddania siebie sobie nawzajem przez małżonków).
       Nad obrazem Matki Bożej Miłosierdzia przewidujemy według projektu zamontowanie płaskorzeżby drewnianej adorujących cherubinów, podtrzymujących inskrypcję z Imieniem Maryi. Zamierzamy również zlikwidować skrzynię do adoracji Najświętszego Sakramentu pod obrazem. Planujemy wpuścić wgłąb sam obraz, tak, żeby przed nim pojawiła się przestrzeń na umieszczenie monstrancji. Wykonamy  specjalnie dedykowaną dla naszego obrazu monstrancję przypominającą drzewo oliwne i koszulkę z tym samym motywem gałązek oliwnych. Ustawienie mostrancji w czasie nabożeństw i całodziennej adoracji w świetle obrazu Matki Bożej będzie przypominało modlącemu się myśl z nauczania św. Jana Pawła II, że Maryja jest pierwszą monstrancją ukazującą i niosącą Chrystusa do wierzących w niego, jest Niewiastą Eucharystii (por.: Encyklika Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Kościoła, 53). 
      Przy ołtarzu zostanie również wykonany krzyż procesyjny z pasyjką.
      Będziemy informować o kolejnych etapach realizacji projektu. Prosimy o życzliwość dla wykonywanych prac wyrażoną zwłaszcza w modlitwie za wstawiennictem Matki Bożej Miłosierdzia:

       Oddajemy Ci cześć Matko Chrystusowa. Orędowniczko nasza. Od pięciu wieków upodobałaś sobie Ostrą Bramę jako siedzibę swej chwały i miejsce łask dla polskiej i litewskiej ziemi. Ojcowie nasi z wiarą pielgrzymowali do Twojego świętego obrazu. Ty, Matko Miłosierdzia byłaś im ostoją wiary w Boga i wierności Kościołowi. Również i my gromadzimy się przed Twym łaskawym obliczem odczuwając utkwiony w nas Twój macierzyński wzrok. Pozwól i nam Matko ufnie spojrzeć na Ciebie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu: zmęczonym pracą, skłóconym, poszukującym mieszkania i pracy, chorym, opłakującym bliskich zmarłych. Przyprowadź do Serca Bożego naszych braci, którzy opuścili drogę wiary i przykazań Bożych. Uproś im łaskę życia godnego dzieci Bożych. 
      Wstawiaj się za nami. Chroń naszą młodzież i dzieci. Podsycaj ciepło naszych ognisk rodzinnych. Strzeż pracujących i znajdź pracę dla bezrobotnych. Prowadź bezpiecznie do celu podróżujących. Wyjednaj nam pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję, pokój i moc wiary. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie i parafii. Umacniaj w gorliwości pasterskiej papieża Franciszka, biskupów, kapłanów. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo zawsze kierują nasze myśli i czyny do Jezusa, Twojego Syna i naszego Odkupiciela, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.