Puste2 MENU
 | 
Żyjąc we własnym domu nie sposób być wobec niego obojętnym. Trzeba co jakiś czas sprawdzić jego stan. Papież Franciszek w Orędziu na 49 Światowy Dzień Pokoju zachęca nas by sprawdzać stan świata, środowiska naturalnego, w którym żyjemy (por. 3) Żegnając stary, 2015 rok podczas nieszporów, czy wieczornej Mszy św. w Sylwestra uświadamiamy sobie kolejny raz, że żyjemy we wspólnym domu, którym jest nasza parafia. Dokonujemy podsumowania duszpasterskiego minionego roku.
Odpowiadamy sobie między innymi w ten sposób na pytanie o stan naszego domu, parafii.
Są wieści niepokojące.
W bieżącym roku ochrzciliśmy 23 dzieci, czyli aż o 19 mniej niż w ubiegłym roku. Jest to najniższa liczba chrztów w roku, w 32-letniej historii naszej parafii. Fakt tym bardziej niepokojący, że rodziny czwórki ochrzczonych w naszej parafii dzieci zamieszkują poza naszą parafią. Cieszymy się natomiast, że niską liczbę chrztów w naszym kościele podnosi liczba kilku pozwoleń na chrzest naszego parafianina w innym kościele. Ważne, żeby w kochających się rodzinach rodziły się dzieci, nawet gdyby nie miały być ochrzczone w naszej parafii. W 2010, 2012 i 2013 roku ochrzciliśmy w naszej parafii mniej niż 40 dzieci, ale po raz pierwszy w bieżącym roku liczba chrztów spadła poniżej 30. Z ogólnej liczby chrztów 12 udzieliliśmy dziewczynkom i 11 chłopcom, w tym jeden chrzest bliźniakom. Pociesza fakt, że 18 z ochrzczonych w tym roku dzieci urodziło się w rodzinach, w których rodzice zawarli sakramentalny związek małżeński. Dwoje z nich ma rodziców związanych kontraktem cywilnym, a rodzice trójki z nich żyją bez związku.
Owszem, pewnie niebagatelne znaczenie w planowaniu poczęć w rodzinie będzie miała rządowa zachęta 500 + mająca wesprzeć materialnie rodziny decydujące się na kolejne dziecko. My jednak modlimy się przede wszystkim o miłość, ofiarność i akceptację dla poczętego i narodzonego dziecka dla rodziców z naszej parafii i szczególnie serdecznie pozdrawiamy tych, którzy przyjmują w swej rodzinie bez żadnej zewnętrznej zachęty dwoje i więcej dzieci.
Pogrzebaliśmy w mijającym roku 70 naszych parafian, w tym 3, którzy zmarli przed ukończeniem 60 r. życia. W historii naszej parafii przeżyliśmy dwa lata, w których wskaźnik pogrzebów parafian był wyższy niż obecnie. To były lata 2007 - 74 pogrzeby i 2008 - 76 pogrzebów. Daj Boże zdrowie i siły każdemu wiernemu naszej wspólnoty, żeby w nadchodzącym, 2016 roku, który zapowiada się dla nas pracowicie, choćby ze względu na Światowe Dni Młodzieży, których będziemy gospodarzami, żeby w tym nadchodzącym roku wskaźnik pogrzebów zbliżył się do tego z 1985 roku - 32 pogrzeby albo tego z 2002 roku kiedy pożegnaliśmy na cmentarzu 36 naszych parafian.
Jakkolwiek byś Boże nie postanowił - daj nam zawsze zachować nadzieję rychłego spotkania z naszymi zmarłymi w wieczności.
Niestety trzeba rzetelnie odnotować i tą smutną wiadomość, że liczba pogrzebów w naszej parafii w 2015 r. była trzykrotnie wyższa niż liczba chrztów.
Do pierwszej komunii św. przystąpiło w bieżącym roku 53 dzieci. Bierzmowanie przyjęło 39 młodych gimnazjalistów, i jeden dojrzały mężczyzna, czyli o 22 osoby mniej niżby wskazywała średnia bierzmowanych w skali roku w trzecim tysiącleciu.
Nie mamy również optymistycznych wiadomości jeśli chodzi o wskaźnik ślubów zawartych w naszej parafii w mijającym roku. Pobłogosławiliśmy jedynie 5 ślubów. To znowu najniższy wskaźnik w ponad trzydziestoletniej historii naszej parafii. Jeśli spojrzymy na statystyczne zestawienie ilości ślubów w poszczególne lata, zauważymy serie roczników, w których ilość ślubów osiągała wynik jednocyfrowy. To lata 85-87 ubiegłego stulecia czy lata 2001-2003. Obecna seria wydłużyła się, bo trwa nieprzerwanie od 2012 roku. Ufamy mocno, że i ta seria skończy się i że młodzi upodobają sobie nasz kościół, zwłaszcza dolny do pobłogosławienia ich związku małżeńskiego. Naszą nadzieję budujemy na fakcie ilości zapowiedzi przedmałżeńskich wygłoszonych w bieżącym roku w naszej parafii - było ich 27, w 2014 roku 23, a w 2013 r. 41 zapowiedzi. Nadto w 14 z 27 zgłoszonych w tym roku zapowiedzi narzeczona była naszą parafianką, co przy dobrej woli i przekonaniu do naszego kościoła narzeczonych dawałoby podstawy do podniesienia wskaźnika ślubów zawieranych u św. Jana Kantego. Nadzieję budzi również fakt większego zainteresowania katechezami dla narzeczonych w naszej parafii. W ciągu ostatniego półrocza obserwujemy wzrost zainteresowania katechezami od 22 do ponad 60 osób zgłaszających swój udział w katechezach organizowanych 2 razy w miesiącu.
Są także bardzo dobre wiadomości. Szacunkowo możemy z dużym prawdopodobieństwem określić, że w kościele górnym i dolnym rozdaliśmy w mijającym roku 160 tys. komunii św. Kapłani zanieśli Najświętszy Sakrament do mieszkań chorych ponad 700 razy, nadzwyczajny szafarz, p. Paweł Jezioro ok. 50 razy. Podczas dwóch dni chorych i wizyt domowych udzieliliśmy ok. 300 razy sakramentu namaszczenia chorych.
W tym roku żaden z naszych parafian nie wstąpił do seminarium. Cieszymy się formacją seminaryjną alumna Arka na roku III WSD w naszym mieście.
Na koncie parafialnym w dniu 1 lipca, czyli w momencie objęcia parafii przez aktualnego proboszcza mieliśmy zgromadzonych 200 PLN. Parafia realizuje wszystkie płatności na bieżąco, w tym, podniesione koszty samodzielnego utrzymania jadłodajni św. Jana. Podejmujemy także potrzebne naprawy, czy modernizacje lub uzupełniamy zgromadzone dobro parafialne. W ciągu ostatniego półrocza zakupiliśmy trzy ornaty, komplet obrusów do górnego i dolnego kościoła, odnowiliśmy jeden z kielichów mszalnych, uzupełniliśmy brakujące elementy dekoracji bożonarodzeniowej, zleciliśmy wykonanie 5 prezenterów wykorzystywanych aktualnie przy prezentacji wystawy obrońców życia (liczymy, że przydadzą się szczególnie w czasie ŚDM, ale i przy innych prezentacjach), zakupiliśmy brakujące po remoncie wyposażenie do Poradni Pomoc Bliźniemu i do kancelarii parafialnej, zmodernizowaliśmy stronę internetową naszej parafii, zleciliśmy wykonanie logotypu naszej parafii, dla którego podstawą stał się barokowy obraz Ekstaza św. Jana, przed którym modlimy się w naszym kościele. Od Nowego Roku parafia będzie korzystała z nowej pieczęci okrągłej z logo parafii. W pierwszym miesiącu Nowego Roku spodziewamy się dostawy wizytówek, notatników, obrazków do zapisania intencji Mszy św. i innych materiałów z nadrukiem wcześniej zaprojektowanego logo. Zakupiliśmy również najnowszą wersję programu komputerowego Fara do obsługi kancelarii parafialnej i obecnie tworzymy, w oparciu o dokumentację zgromadzoną podczas proboszczowania ks. prałata Jana aktualną elektroniczną kopię ksiąg metrykalnych. Przy kopiowaniu archiwalnych danych pracuje regularnie nasza parafianka. Udało się w ciągu ostatniego miesiąca wprowadzić do programu ponad 500 aktów chrztu z lat 1983-1990. Bieżące wpisy aktów chrztu, zgonu, czy ślubu uzupełniają kapłani urzędujący w kancelarii. Wyremontowaliśmy również gruntownie łazienkę w mieszkaniu księdza profesora Hellera i odświeżyliśmy całe jego mieszkanie.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. na koncie parafialnym mamy zgromadzonych 50165,89 PLN. Parafia z dniem dzisiejszym nie posiada żadnych długów. Obserwujemy bacznie bieżące wydatki, podwyższone zwłaszcza ze względu na ogrzewanie, skrupulatnie gromadzimy składane przez Was, Siostry i Bracia ofiary i przygotowujemy się do realizacji większej inwestycji w kościele. Myślimy głównie o kościele dolnym, w którym logiczne byłoby zrealizować do końca zamysł wystroju wnętrza i wyremontować zakrystię. Ciągle stoi również przed nami pytanie o przyszłość byłego baru Słoneczko. Jeśli podejmiemy kolejne decyzje - będziemy informować na bieżąco.
Podsumowując raczej dobry stan naszego domu, naszej parafii podkreslam wkład Czcigodnych Poprzedników Proboszczów: budowniczego kościoła i pierwszego, wieloletniego proboszcza Parafii, ks. Prałata Jana Franczaka, ks. Kanonika Janusza Moskały, oraz wcześniejszych i obecnych wikariuszy w utwierdzanie wiary większości parafian, w tworzenie dogodnych warunków do formacji dla każdej z istniejących grup parafialnych i budzenie poczucia jedności i zgody w parafialnej wspólnocie wierzących. Mam również świadomość ciągłej dbałości o gospodarczy i inwestycyjny rozwój parafii ze strony duszpasterzy jak i wiernych. Parafia na co dzień korzysta przecież z pomocy 13 pracowników otrzymujących za swą pracę częstokroć symboliczną ofiarę, nierzadko pracujących bezinteresownie. Parafia to żywy Kościół wzmacniany przez posługę, uświęcanie i modlitwę kilkuset osób zgromadzonych w różnych stowarzyszeniach, wspólnotach i zespołach parafialnych. Nasza parafia to cząstka Mistycznego Ciała Chrystusa ożywiana uświęcaniem i modlitwą kilku tysięcy wierzących, którzy ją stanowią.
Żegnając stary 2015 rok uświadamiamy sobie kolejny raz, że żyjemy w parafii, to znaczy we wspólnym domu. Uświadomiliśmy sobie, że ten dom nie jest nam obojętny, że nie chcemy unikać obowiązków, które pozwalają nam ten dom utrzymywać z Bożą pomocą.
Maryjo, Boża Rodzicielko, wyproś nam pokój. Wyproś nam abyśmy w kolejnym roku naszej dbałości o parafię potrafili być posłuszni Bogu, dobrzy i uczynni dla bliźnich, szanujący dobro, które posiadamy.