Puste2 MENU
 | 
W niedzielę 27 grudnia 2015 r. w Oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego, czyli w Święto Świętej Rodziny na Mszę św. o godzinie 12.00 zaprosiliśmy tradycyjnie małżonków Jubliatów przeżywających Złote i Srebrne Gody. Nasza parafia chlubi się jubileuszem 28 złotych par małżeńskich, związanych sakramentalnym węzłem małżeńskim w 1965 roku. Winszujemy również 16 srebrnym parom małżeńskim, które stanęły na ślubnym kobiercu w roku 1990.

 
Lista par małżeńskich z parafii św. Jana Kantego w Krakowie
przeżywających w roku 2015 złoty jubileusz 50-lecia małżeństwa
L.p.  Imiona Nazwisko
1.         Zdzisława i Roman Baczyńscy
2.         Krystyna i Andrzej  Bisagowie
3.         Maria i Ryszard  Brodowie
4.         Krystyna i Stanisław Czyżowie
5.         Maria i Józef  Dańkowie 
6.         Janina i Bolesław Dziedzicowie 
7.         Stefania i Kazimierz  Franczykowie 
8.         Danuta i Stanisław  Gicalówie
9.         Halina i Kazimierz  Jarczykowie
10.     Jadwiga i Wojciech  Kaziorowie
11.     Maria i Zenon Konarzewscy
12.     Janina i Jan Koprowie
13.     Joanna i Edward  Kucielowie 
14.     Cecylia i Adam Kułagowie
15.     Janina i Zbigniew Kwiatkowscy 
16.     Irena i Jan  Lachowie
17.     Elżbieta i Jan  Niemcowie
18.     Ewa i Stanisław  Papieżowie
19.     Krystyna i Janusz  Pawłowscy 
20.     Daniela i Henryk  Pogodowie
21.     Maria i Jan  Rybaccy
22.     Marta i Zdzisław  Sarneccy
23.     Anna i Józef  Smoleniowie
24.     Janina i ADam  Stachurowie
25.     Maria i Marian  Śnieżyńscy
26.     Stanisława i Stanisław  Świerkoszowie 
27.     Lucyna i January  Wąchalowie 
28.     Elżbieta i Roman  Zielińscy 

Lista par małżeńskich z parafii św. Jana Kantego w Krakowie
przeżywających w roku 2015 srebrny jubileusz 25-lecia małżeństwa
L.p. Imiona Nazwisko
1.         Katarzyna i Piotr Adamczykowie
2.         Agnieszka i Krzysztof Bańkowie
3.         Urszula i Bogusław Bilscy
4.         Urszula i Jacek Chylowie
5.         Dorota i Tomasz Gawłowie
6.         Marta i Adam Gąsiorkowie
7.         Wiesława i Tadeusz Kowalczykowie
8.         Elżbieta i Wiktor Lenarczykowie
9.         Krystyna i Piotr Leżańscy
10.     Beata i Artur Łazarzowie
11.     Barbara i Wojciech Nawrotowie
12.     Joanna i Marek Rosnerowie
13.     Grażyna i Andrzej Smoterowie
14.     Wiesława i Jerzy Stachowiczowie
15.     Ewa i Andrzej Szumny
16.     Elżbieta i Jan Wojtasowie
17.     Joanna i Jerzy Wordliczkowie
Mszę św. celebrował ks. prałat Jan Franczak - pierwszy proboszcz naszej parafii i budowniczy kościoła, który swój złoty jubileusz kapłaństwa przeżywał również wśród nas w 2014 r. Jubilatom kolędował obok zgromadzonych wiernych chór parafialny Amicus.

Zaproszeni Małżonkowie - Jubilaci w większości przybyli na uroczystość. Odnowili przyrzeczenia małżeńskie w czasie liturgii Mszy św. podając sobie wzajemnie prawe dłonie. Odnowienie przyrzeczeń przyjął proboszcz parafii, ks. Zbigniew Zięba. Po Mszy św. wręczył przeżywającym Złote Gody listy gratulacyjne wystosowane przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, w których Metropolita Krakowski napisał między innymi: Drodzy Małżonkowie, wraz z Wami dziękuję Bogu za wielki dar tak wielu lat pożycia małżeńskiego i proszę, by każdego dnia otaczał Was i wszystkich w Rodzinie swoją ojcowską opieką. Jednocześnie życzę wiele radości i pokoju oraz obfitości Bożego błogosławieństwa na dalsze lata trwania w wielkodusznej miłości.

Jeśli któraś z par nie odebrała listu osobiście, księża przekażą gratulacje i błogosławieństwo Księdza Kardynała kolędując w mieszkaniach czcigodnych Adresatów.

Uroczystość stała się okazją do podziękowania Szanownym Małżonkom Jubilatom za to, że w swoich rodzinach są świadkami przeszłości i inspiratorami mądrości, że udzielają rodzinom umiejętności przekraczania barier pomiędzy pokoleniami, zanim te bariery zaistnieją. (por. Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio Jana Pawła II, 27) Bez odwołania do przeszłości, bez wspomnień, bez kształtowania tożsamości, których zwykle dokonują w rodzinie starsi - teraźniejsze życie rodziny byłoby przecież zbyt płaskie, pozbawione głębi. Wielu młodych podkreśla również, że troskliwe, czasem stanowcze porady starszych, przykład ich uporządkowanego, stabilnego życia stają się pewnymi drogowskazami przy poszukiwaniu i wyborze dojrzałej drogi ich życia. Dziękowaliśmy serdecznie Jubilatom za każdy pacierz, za każdą pieszczotę okazaną dzieciom, wnukom, czy prawnukom, za każde słowo, czy spojrzenie, które dla młodszych staje się znakiem zrozumienia i miłości.
Nie stawiamy Wam Czcigodni Jubilaci jakiejkolwiek granicy przeżywania kolejnych jubileuszów. Niech Bóg Miłosierny Wam i nam błogosławi. Ad multos annos!

Poniżej zdjęcia z tego wydarzenia (fot. Piotr Koprowski):