Puste2 MENU
 | 
          W sobotę przed 3. Niedzielą Wielkanocną, 14 kwietnia 2018 roku powiedzieli tak dla Daru Boga. Dla Ducha Świętego. On wstąpił w ich życie. Już nigdy ich nie opuści.
          Wysłuchali kazania kardynała Stanisława Dziwisza, głównego celebransa liturgii. Ze świadectwem o modlitwie o dary Ducha Świętego świętego Jana Pawła II na jego łożu śmierci, czyli narodzin dla nieba.
          Wyznali swoją wiarę. Bez wyznania wiary nie można przyjąć sakramentu. Wyrzekli się wszystkiego, co mogłoby w ich życiu być skierowane przeciwko Duchowi Świętemu.
          Biskup i kapłani wyciągnęli nad nimi ręce. Żeby spłynęła na nich łaska i żeby zebrać wszystkie ich modlitwy i je wyrazić. Biskup namaścił ich Krzyżmem Świętym. Tym olejem, którym namaszacza się chrzczonych, kapłanów i biskupów, świątynie, ołtarze i dzwony poświęcone Bogu. Należą do Jezusa. Namaszczeni powinni roznosić Jego woń. Tryskać radością, siłą i zdrowiem. Wybrali świadków, czyli ochrzczonych i bierzmowanych katolików cieszących się dobrą opinią. Będą im towarzyszyć w dojrzewaniu w wierze. Przykładem, opieką obecnością. Nie jest jasne, czy świadkowie i chrzestni wręczyli im prezenty. To jest tak ważne przy bierzmowaniu jak bombki na choince w Boze Narodzenie, czyli wcale. Choc są miłe jeśli się pojawią. 
           W przygotowaniu do bierzmowania pomogli im przez cały mijający rok szkolny katecheci: ks. Łukasz Wielocha, ks. Jacek Kurzydło i animatorka Joanna Ziewiec. We współpracy z ich Kochanymi Rodzicami i z nauczycielami z Gimnazjum włączonego do 8. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Profesora Akademii Krakowskiej, św. Jana Kantego. 
           W czasie liturgii pomogli im modlić się, rozśpiewać Schola Diecezjalna Charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym z jej dyrygentem p. Kamilem Cyganikiem i parafialny PanaMa Chór z jego dyrygentką p. Violettą Szopą-Tomczyk. Oprawę wokalno-muzyczną koordynował organista, p. Andrzej Garbień. Służbę liturgiczną przygotował do asysty jej opiekun, ks. Łukasz Wielocha we współpracy z animatorem liturgicznym, p. Łukaszem Pieklikiem i innymi lektorami. Dekorację kwiatową przygotowała p. Elżbieta Kulka, florystka u św. Jana Kantego. Z zakrystii czuwał nad przebiegiem uroczystości p. Edward Śliwiński, kościelny. Fotografie wykonała p. Marta Zygmunt.  Dokumentację kancelaryjną bierzmowania: przygotowanie pamiątek, korespondecję z parafiami chrztu bierzmowanych, wpisy do parafialnej księgi bierzmowanych przygotowała p. Barbara Płazińska-Karbowiak. Na plebanii obiad dla gości przygotowały p. Józefa Stożek i p. Jolanta Teichman.
          Bierzmowanie przyjęło 35 młodych, w tym 18 naszych parafian, mianowicie:

• Bilski Hubert (Michał)
• Czeleń Magdalena (Laura)                   Dańko Mateusz (Józef)
• Dereń Ewa (Łucja)                                Dudek Magdalena (Aleksandra)
• Dusza Natalia (Anastazja)                    Fischer Maksymilian (Franciszek)
• Fitt Aleksandra (Monika)                       Fudali Agnieszka (Joanna)
• Glanowski Jakub (Franciszek)             Janas Dawid (Mateusz)
• Jawniak Justyna (Marianna)                Kaziród Dawid (Józef)
• Kempa Karolina (Róża)                        Kwiecień Klaudia (Julia)
• Majewska Wiktoria (Alicja)                    Marchewczyk Jakub (Piotr)
• Matlak Paweł (Ignacy)                         Maź Michał (Hubert)
• Mikołajek Jerzy (Stanisław)                 Musiał Piotr (Maciej)
• Nowak Antonina (Hiacynta)                 Prądzyński Karol (Józef)
• Przeniosło Nikola (Klara)                     Radwańska Natalia (Faustyna)
• Rudnik Jakub (Franciszek)                  Sroka Joanna (Irena)
• Stępień Mateusz (Hubert)                   Szarata Andrzej (Mikołaj)
• Tomczyk Mateusz (Józef)                   Tworek Michał (Mateusz)
• Tylek Izabela (Katarzyna)                   Włosiński Adam (Borys)
• Zwarycz Maciej (Józef)                       Zych Zofia (Filipa)

          Jako pamiątkę po bierzmowaniu otrzymali staraniem katechetów tradycyjnie krzyż i YOUCATa, młodzieżową wersję Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zatwierdzoną przez papieży. Polecaną przez Kościół dla młodych. Zaakceptowaną przez młodzież. Napisaną zwyczajnie, zrozumiale i interesująco.
          Modliliśmy się dla nich z gośćmi: ks. Prałatem Józefem Caputą-dziekanem dekanatu Bronowice, ks. wicedziekanem Jackiem Piszczkiem, ks. Robertem Piwowarczykiem, proboszczem parafii macierzystej św. Antoniego, ks. kanonikiem Czesławem Bogdałem z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II, z klerykami Arkiem i Maćkiem; i dalej modlimy się o to, by nie bali się stawać w życiu po stronie Chrystusa. By pozwalali żeby wskazania ewangeliczne przenikały ich sposób widzenia, myślenia i działania, zwłaszcza podczas egzaminów końcowych w gimnazjum.

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

        Modlitwa, której nauczył Karola Wojtyłę jego ojciec, kiedy zauważył, że syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki ministranta. Papież polecał tę modlitwę młodym, między innymi w czasie spotkania z nimi przed kościołem św. Anny w Warszawie w 1979 roku, a zbliżając się do odejścia do domu Ojca zapisał ją, jak słyszeliśmy w czasie homilii ks. Karynała Stanisława Dziwisza ku pamięci kolejnych pokoleń wierzących.