Puste2 MENU
 | 
        Jabłonkowska. Jako miejsce ujęte w kadrze (nr 18) i jako miejsce wykonania zdjęcia sygnowanego datą sierpień 1982. Zdjęcia wykonanego przez parafianina, najbliższego sąsiada parafii z wyższych pięter bloku 17. lub 19. Jedno i drugie miejsce równie godne i stosowne by dostąpić Bożego wejrzenia. To spod osiemnastki, na zdjęciach in statu nascendi (w fazie powstawania) przyjmuje właśnie - przed 36 laty - rolę przewodnika w uwrażliwianiu właścieli i mieszkańców innych miejsc w parafii na powszechność Bożego zbawienia.

        Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu Łk 19, 9 w przekładzie Biblii Tysiąclecia