Puste2 MENU
 | 
8.12, Ktoś: Prosimy o modlitwę za maturzystów.
8.50, Ja: Cały czas pamiętamy.
8.51, Ten sam ktoś: Dzięki.
Cieszymy się, że matury odbywają się bez zakłóceń. Popieramy tezę, że na maturze życie się nie kończy, bo za rok znów matura: 
Nawet pomagamy pomyśleć i przemodlić co dalej, oraz stwarzamy realną perspektywę aktywności  (należy mieć nadzieję, że niewiele się zmieni w tegorocznej rekrutacji) dla maturzystów, zwłaszcza męskiej części, jeśli 4 lipca okaże się pomyślny. Połamcie pióra! Modlimy się za Was!

Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce i umysł na czas zdawania egzaminu dojrzałości.
Duchu Święty, potrzebuję Twojego światła,
które rozproszy mroki mojej niewiedzy, oddali niepotrzebne lęki i pokusę nieuczciwości.
Duchu Święty, spraw, by moja wiedza była rzetelna i użyteczna.
Niech nauka przyniesie radość i mądrość odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości.
Duchu Święty, zabierz egoizm i pychę, bo wszystko, co wiem jest Bożym darem.
Duchu Święty, orzeźwij moją duszę i umysł, gdy słabną siły i wola.
Duchu Święty, daj moc, pokój i nie pozwól poddać się, gdy przyjdzie porażka.
Duchu Święty,oddaję Ci całego siebie.
Chcę służyć moją wiedzą Tobie i braciom. Przyjdź Duchu Święty! Amen!