Puste2 MENU
 | 
      W średniowiecznych klasztorach istniał zwyczaj zwitku zmarłych. Zakonnikom po śmierci brata zależało, żeby jak najwięcej osób modliło się w jego intencji. Trzeba było dotrzeć do tych osób. Zapisywano więc imiona zmarłych na długim fragmencie pergaminu, coś w rodzaju wstęgi i wyprawiano jednego z braci z tymże zwitkiem zmarłych do ościennych klasztorów. Dotarłszy tam wysłannik miał dwa zadania: po pierwsze dopisać do tamtejszego zwitka zmarłych z jego klasztoru, po drugie na swoim zwitku dopisać zmarłych z klasztoru, który go gościł. W ten sposób modlitwą ogarniano wszystkich zmarłych zakonników.  
       Obecnie rolę zwitka zmarłych pełni kartka wypominków jednorazowych lub rocznych, wystarczy ją wydrukować lub pobrać w kościele  i wypełnić wpisując imiona najbliższych zmarłych i zbiorczo nazwiska członków szerszej rodziny. Proszę pamiętać o oznaczeniu, czy wypominki mają być roczne, czy jednorazowe. W wypadku tych pierwszych koniecznie należy zaznaczyć przed którą Mszą św. mają być odczytywane: przed 7.30, przed 12.00, czy przed 17.00 (w wakacje przed 18.30) Następnie należy je przynieść do zakrystii, lub do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Przy ofiarowaniu wypominków składa się zwyczajową ofiarę. Kapłani odczytają wypominki jednorazowe w czasie modlitwy przed Mszą św. wieczorną (od godziny 18.00) w dniach od 1 do 8 listopada. Wypominki roczne odczytujemy w parafii w każdą niedzielę przed wybranymi Mszami św. Odczytując wypominki wyrażamy wiarę, że imiona naszych Zmarłych zostaną zapisane w Bożej księdze życia. Chcemy zwielokrotnić, zintensyfikować modlitwę w tej intencji powierzając ją wszystkim duchownym i wiernym w naszej parafii. Ponadto w naszym kościele wiążemy odczytywanie wypominków ze sprawowaniem Eucharystii. W intencji zmarłych wspomnianych w wypominkach odprawiamy 12 Mszy św. o 7.00 rano w pierwsze piątki miesiąca.
           Jeśli to Państwu odpowiada - czekamy na Wasze wypominki.

    ***
      W fotozwiastunie monogram Maryi, Orędowniczki wszystkich zmarłych, Ucieczki grzeszników za życia i po ich śmierci. Cmentarz Rakowicki. Pomnik nagrobny Teofili z Osieckich Brunickiej.