Puste2 MENU
 | 
        Wszystkich poszukujących możliwości udziału w katechezach dla narzeczonych uprzejmie informujemy, że w związku z przeniesieniem dotychczasowego koordynatora katechez, ks. Krzysztofa Bogdała trwa reorganizacja kolejnych edycji. Zmienią się prowadzący katechezy, doposażymy salę spotkań (wydajne ogrzewanie, poprawa estetyki i komforu udziału w spotkaniach) Ufamy, że jesteśmy świadkami zmian na lepsze. Prosimy o cierpliwość i modlitwę w tej intencji.        
         Wiemy na pewno, iż najbliższe katechezy weekendowe w naszej parafii odbędą się w trzeci i w czwarty weekend października (19/20 i 26/27). Parafia św. Jana Kantego użycza pomieszczeń dla uczestników katechez. Zapisy i informacje szczegółowe dotyczące udziału w katechezach zyskujemy kontaktując się z Wydziałem Duszpaterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
         Katechezy odbywają się w sali przy kościele dolnym (po wejściu do kościoła dolnego przed drzwiami przeszklonymi w przedsionku kierujemy się na prawo). Jednocześnie przypominamy, że w parafii funkcjonuje poradnia życia rodzinnego, do której zobowiązani są zgłosić się narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński.