Puste2 MENU
 | 
      - Motocykl byłby najlepszy - marzy Gladys - Ja nie zapomniałam o Ojczyźnie, mam pragnienie opuszczać Palabek i wracać do Sudanu Południowego, skąd pochodzę. Do baku motocykla wlałabym niewielką ilość benzyny i w drogę! 
      - Pragnę zdobyć pracę, dostać się na studia. Mieć przy sobie rodziców, zbudować dom. To jest dla mnie dobra przyszłość - skromnie, acz śmiało przyznaje Alice w migawce zrealizowanej przez filmowców z ANSChannel (Salezjańskiej Agencji Informacyjnej) w październiku br. Wystarczy elementarna znajomość angielskiego i hiszpańskiego, żeby zrozumieć o co chodzi.      - Obie trafiły do Nadziei Schronienia w Palabek, w Ugandzie, do obozu dla uchodźców z Sudanu Południowego, który powstał w lutym 2018 r. Wczoraj (3 listopada) wspieraliśmy potrzeby tego obozu naszymi datkami przez pośrednictwo wolontariuszy z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Jak widzimy bohaterki zamieszczonego materiału filmowego, to nie wydęte, budzące litosć, wystraszone brzuszki. To młode, urocze i piękne wewnątrz kobiety, śmiało projektujące przyszłość. Osoby, którym chce się pomagać.
      Dziękujemy salezjaninowi, ks. Krzysztofowi Cepilowi, klerykowi Mirosławowi i trójce świeckich wolontariuszy, którzy zmniejszyli wczoraj do minimum, na wyciągnięcie ofiarnej ręki odległość pomiędzy naszą parafią i wskazanym obozem uchodźców. Kwestarze zebrali 12808,74 PLN, 30 USD i 19 EUR. Bardzo dziękujemy ofiarodawcom!          Obecność wolontariuszy i nasza ofiarność wyprzedziła wsparcie dla Sudanu Południowego, które na 10 listopada proponuje Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jak również obchody III. Światowego Dnia Ubogich zapowiedzianego Orędziem Franciszka na niedzielę, 17. listopada br.
      Przypominamy. Misjom pomagamy wsparciem finansowym, zainteresowaniem, np. wizytą z dzieciakami w Wioskach Świata przy Tynieckiej 39,  może w niektórych wypadkach wolą pomocy, włączenia się w wolontariat, ale przede wszystkim modlitwą.

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Ochrzczeni, jesteśmy posłani. Do dzieła!