Puste2 MENU
 | 

       W styczniu papież Franciszek poprosił nas, byśmy modlili się:

       Za chrześcijan, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli, aby umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.


      
W multimedialnym spocie poszerzającym rozumienie intencji papież powiedział:

      W podzielonym i rozdrobnionym świecie chcę zaprosić wszystkich wierzących, a także wszystkich ludzi dobrej woli, do pojednania i braterstwa. Nasza wiara prowadzi nas do szerzenia wartości pokoju i wzajemnego zrozumienia wspólnego dobra. Modlimy się, aby chrześcijanie, wyznawcy innych religii i wszyscy ludzie dobrej woli wspólnie promowali pokój i sprawiedliwość na świecie. Dziękuję... 

        I. Wybraliśmy nowe miejsce zmiany tajemnic Różańca świętego. Na prośbę dwojga zelatorów postanowiliśmy organizować zmiany w kościele dolnym (kaplicy Matki Bozej Miłosierdzia). Po spotkaniu dla wszystkich będzie jeszcze szansa na rozmowę i dyspozycje w orębie róży, bez pośpiechu, który w górnym kościele wymuszało rozpoczęcie kolejnej Mszy św.

        II. Zwykle nasze spotkanie rozpoczynamy od zaśpiewania hymnu Żywego Różańca

        III. Z Listu św. JP2 Rosarium Virginis Mariae, punkt 3
       Papież poleca odmawianie różańca i koncentrowanie uwagi duszpasterskiej na różańcu przez cały rok. Jego zdaniem każda realizacja wcześniej określonego planu duszpasterskiego może zostać dopełniona i ugruntowana dzięki odmawianiu różańca. Modlitwa rózańcowa zadana wykonawcom tego planu lub tym bardziej w wolny sposób przez nich podjęta powinna pomagać jego realizacji. W sto dwadzieścia lat po opublikowaniu encykliki Leona XIII Supremi apostolatus officio i w 40-lecie rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II papież ogłosił rok 2003 Rokiem Różańca Świętego.
        W każdym czasie widzi w nim sposobność duchową i pedagogiczną do kontemplacji, formacji modlących się i nowej ewangelizacji osłabłych w wierze.
        Papież nazwał różaniec kontemplowaniem oblicza Jezusa z Maryją.
        Warto sięgnąć do treści listu , by poszerzyć zrozumienie przemysleń i intencji papieża.

       IV. Aktualności

1. Nie mamy potrzeby wspólnotowego prenumerowania Różańca. Ilość dotychczas prenumerowanych przez róże egzemplarzy jest wystarczająca o ile właściciele prenumerowanych numerów, zwłaszcza zelatorzy będą je polecać innym uczetnikom róży.

2. Zadanie opieki nad gablotą różańcową w styczniu br. i w pierwszych dniach lutego 2020 r. przejmuje piąta róża św. Jadwigi Królowej, której zelatorką jest pani Ewa Kempa.

3. Dyżur modlitewny w najbliższe środy podejmą róże według opublikowanego w gablocie i elektronicznej wersji biuletynu różańcowego harmonogramu, mianowicie:
  8 stycznia 2020 II Róża św. Jana Kantego, część radosna
15 stycznia 2020 VIII Róża św. Ojca Pio, część światła
22 stycznia 2020 I Róża św. Rity, część bolesna
29 stycznia 2020 II św. Jana Kantego, część chwalebna
  5 lutego 2020 III Róża św. Moniki, część radosna

4. Opłatek róż różańcowych, Radia Maryja i Honorowej Straży NSPJ
    Odbędzie się w niedzielę, 26 stycznia o godzinie 18.00 w Bożym Młynie. Dziękujemy części zelatorów za terminowe przekazanie informacji dotyczących obecności poszczególnych osób i zaangażowania w formie upieczenia ciasta.  Ostatni termin na przekazanie tych informacji upłynie w najbliższą niedzielę, 12 stycznia. Trzeba w elementarny sposób wyrazić wolę zaangażowania w spotkanie, przynajmniej przez odpowiedź na zaproszenie. Najbardziej podstawowy wymóg kultury osobistej tego wymaga.

IV. Z najnowszego, grudniowego numeru Różańca polecamy:
 Artykuł s. Marii Pakuły FMM Katolicyzm po koreańsku. Katolicy koreańscy są dumni z genezy wiary w Chrystusa na ich ziemiach, dokonanej w zupełności przez świeckich. Dziś też nie rezygnują z pomysłowości i odważnych propozycji wiary skierowanych do najbliższych, zwłaszcza tych z młodszego pokolenia. Jakich? O tym w polecanym artykule.